Tema

löftet halvstor

.

Facket bygger på gemensamma intressen. Inte på värderingar utan på en insikt som är grunden till äkta solidaritet.

 

→ Läs mer

strindberg-1sp

En fråga om makt

Religion, Politik, Lagar, Vetenskaper, Konster och Moral . Alla dessa saker hava utvecklat sig av mer eller mindre artificiella behov, men i det hela under överklassens kontroll och i syfte att gagna och stadfästa dess makt.

ur Liten katekes för underklassen, August Strindberg, 1913

→ Läs mer

alternerande text potatis

Arbetet är som potatis

Några bönder far med potatis till marknaden. De möts varje morgon utanför staden och enas om ett lägsta pris för potatisen. De lovar varandra att ingen ska sälja för mindre. De har bildat en kartell.

→ Läs mer

21-triangeln-orig

Facket är som en triangel

En facklig medlem har som löntagare tre viktiga utbyten att värdera medlemskapet mot: Utbytet mot fackföreningen, mot arbetsgivaren och mot samhället.

→ Läs mer

Arbetet kan bli en fri aktivitet, som att bygga en sommarstga

Som att bygga en sommarstuga

Arbetet är till sin natur en mänsklig och fri verksamhet och ett djupt behov hos alla. Men arbetet har också blivit en vara som köps och säljs på en marknad.

→ Läs mer