Användbara länkar

** Gapminder – här finns siffror om nästan allt i nästan alla länder.

Gapminder är en stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå. Verksamheten startade med utveckling av och spridning av programvara för att på ett begripligt sätt åskådliggöra statistik om mänsklighetens utveckling. Grundare är Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling. Arbetet görs i samarbete med bl a FN och universitet och bedrivs utan vinstintresse. I mars 2007 såldes mjukvaran Trendalyzer till Google som avser vidareutveckla den för fri tillgång till offentlig statistik. Stiftelsen Gapminder fortsätter att använda den redan utvecklade mjukvaran för att informera om global utveckling med hjälp av animerad statistik. källa: wikipedia

länk: gapminder.org

** Europaportalen- en tidning på näten om vad som händer i Bryssel

Här finns artiklar och bakgrundsmaterial om utvecklingen inom EU. Webb-tidningen ägs av föreningen europaportalen där Svenskt Näringsliv och många av de fackliga organisationerna är medlemmar.

länk: europaportalen.se

** Arbetsrättsportalen – där forskare och praktiker möts.

Här finns över 1000 artiklar och möjligheter att leta reda på både forskare och praktiker som håller på med arbetsrätt. Drivs av juridiska institutionen på Stockholms universitet.

länk: arbetsratt.juridicum.su.se

** Jämställda löner – här kan du följa debatt, forskning och rättsutveckling

Här finns information om aktuella artiklar, utredningar, forskning och rättspraxis i frågor som berör kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Dessutom finns information och bakgrundsmaterial om fyra konferenser under 2007 och 2010 som nätverket Jämställda löner anordnade

länk: njl.nu

** Ekonomifakta

En sida som produceras av Svenskt Näringsliv och som framförallt enkelt ger tabeller och diagram över utvecklingen kring ekonomi och arbetsmarknad. Statistiken är i första hand bearbetningar från SCB men är här mer lättillgängligt. Artiklar och förklaringar bör läsas kritiskt.

länk: ekonomifakta.se