Om Arbetets Marknad

Arbetets Marknad handlar om löntagarna och makten på arbetets marknad. Idén med Arbetets Marknad är att berätta om viktigare händelser på arbetsmarknaden ur ett fackligt perspektiv, att analysera och ge sammanhang.

Idén är också att samla kunskaper om utvecklingen på arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen.

Arbetets Marknad är öppen för alla som är intresserade av vad som händer på arbetsmarknaden. I första hand vänder vi oss till aktiva bland lokalt fackligt förtroendevalda, som informerar och berättar om fackliga frågor, när de ska hålla ett möte, när de ska leda en kurs eller när de råkar i samtal med medlemmar i pausrummet. Men Arbetets Marknad riktar sig också till lärare samt media som bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Syftet är att Arbetets Marknad ska vara ett stöd till alla dem som ska orka stå emot, stå upp, förklara, argumentera och organisera!

Redaktionen består av Anna Holmgren, frilansjournalist, och Ingemar Göransson, ansvarig utgivare. Teckningarna är gjorda av Ulf Lundkvist, om inget annat sägs i bildtexten.

Upphovsrätten till allt material på arbetetsmarknad.se och underliggande sidor är skyddat enligt svensk lag. Men vi gör följande undantag: Det är fritt att använda materialet på sidorna icke kommersiellt om källan arbetetsmarknad.se anges tydligt. För teckningar av Ulf Lundkvist så ange: Teckning: Ulf Lundkvist, arbetetsmarknad.se

 

Arbetets Marknad finansieras i en första etapp av LO, ABF och Runö utbildnings och utvecklingscentrum.