1.5-saltsjöbadsavtalet-720

Nytt huvudavtal får vänta

Ett avtal om samverkan

Den 20 december 1938, på Grand Hotel i Saltsjöbaden undertecknade Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF och Landsorganisationen i Sverige, LO, för första gången ett huvudavtal för arbetsmarknaden. Avtalet kom att betraktas som historiskt, inte bara i Sverige. Det blev slutet på 30 år av för alla parter förödande strejker och lockouter.

Regeringen ville vintern 2012-13 att arbetsmarknadens parter skulle starta samtal om ett nytt huvudavtal.  Något nytt huvudavtal blir det inte nu. Att öppna för förhandlingar är riskfyllt. Man vet vad man har men ...Ingen av parterna är tillräckligt angelägen för att ta risken.

→ Läs mer

Vad är ett huvudavtal?

Det finns ingen exakt eller juridisk definition av ett huvudavtal, bara en tradition. Medbestämmandelagen som innehåller de grundläggande reglerna om kollektivavtal skiljer inte på olika typer av kollektivavtal. Men fyra egenskaper har dessa huvudavtal gemensamt.

→ Läs mer

Svenskt Näringsliv ville ha mer

Svenskt Näringsliv avbröt förhandlingarna om ett nytt huvudavtalet på våren 2009. I en artikel i Arbetet (LO-tidningen ) kommenterar LO:s dåvarande ordförande Wanja Lundby-Wedin och LO:s avtalssekreterare Per Bardh sammanbrottet i förhandlingarna.

→ Läs mer

Om förmågan att lyssna

Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv  gav på den egna organisationens hemsida en kommentar till att förhandlingarna om ett nytt huvudavtal avbröts på våren 2009. ArbetetsMarknad återger här Bäckströms kommentar helt oredigerat från SN:s hemsida.

→ Läs mer

Det blir nog inget ...

I mars 2009 avslutade Svenskt Näringsliv överläggningarna om ett nytt huvudavtal. LO lät intervjua ett antal av de personer som medverkat i arbetet. Intervjun med Ingemar Göransson, LO, gjordes den 19 februari 2009. Den publicerades aldrig eftersom Svenskt Näringsliv tre veckor senare avbröt förhandlingarna.

→ Läs mer