löftet halvstor

.

Det fackliga löftet har varit och är ett sätt att försöka beskriva det som är kärnan i den fackliga organisationens uppdrag.

Att förhindra att medlemmarna tvingas att konkurrera med varandra om jobben med lägre löner och sämre villkor.

Bilden av facket som ett löfte mellan medlemmar som tillsammans bildar en pakt, en kartell, är spridd över hela landet och ute i världen.

Det fackliga löftet har varit och är ett sätt att försöka beskriva det som är kärnan i den fackliga organisationens uppdrag. Att förhindra att medlemmarna tvingas att konkurrera med varandra om jobben med lägre löner och sämre villkor.

Bilden av facket som ett löfte mellan medlemmar som tillsammans bildar en pakt, en kartell, är spridd över hela landet och ute i världen.

→ Läs mer

Berättelsen om det första löftet

Tänk er ett köksbord. Runt bordet sitter fjorton smeder. Det är alla smeder i samma stad. De är upprörda över de låga lönerna. Det räcker inte till mat till barnen.
Runt bordet lovar de varandra att ingen ska arbeta längre för en lön lägre än 22 öre i timmen. Och att ingen av dem ska arbeta på söndagar.

→ Läs mer

Arbetets äktenskap

Ur Det nygamla klassamhället
Av Bunny Ragnerstam

"De flesta skildringar av gesällsällskapen"..."handlar om gesällernas konstiga invecklade riter för antagning, mötesordning och uppförande.

→ Läs mer

Riter som håller samman

I alla kulturer är riter och symbolhandlingar viktiga som en manifestation för att tydliggöra betydelsen av en viss händelse eller ett visst skede i livet.

→ Läs mer

En strategi till försvar

Det fackliga löftet kan bara försvaras om var och en står upp, orkar säga nej och organiserar sig. Det är med en insikt om gemensamma intressen som vi orkar stå emot, i solidaritet.

→ Läs mer

The trade union vow

Den fackliga rörelsen var från sin födelse en internationell rörelse. Solidariteten över gränser och mellan anställda i olika länder bygger på samma gemensamma intresse som mellan anställda inom landet.

→ Läs mer