löftet halvstor

.
.
Fackföreningar utgår från en insikt om gemensamma intressen mellan de som säljer samma slags arbete. Det fackliga löftet har varit och är ett sätt att försöka beskriva det som är kärnan i den fackliga organisationens uppdrag. Att förhindra att medlemmarna tvingas att konkurrera med varandra om jobben med lägre löner och sämre villkor. Bilden av facket som ett löfte mellan medlemmar som tillsammans bildar en pakt, en kartell, är spridd över hela landet och ute i världen.

Boken, eller hemsidan om du så vill,  “Arbetets Marknad” vill försöka ge en bakgrund till det som händer på arbetsmarknaden, om kampen om makten mellan säljare och köpare. Hjälpa alla fackligt aktiva att se och förstå det som händer. Att orka kunna stå upp och stå emot.

Tema Tidigare inlägg