stonehenge 720x280

Riter som håller samman

I alla kulturer är riter och symbolhandlingar viktiga som en manifestation för att tydliggöra betydelsen av en viss händelse eller ett visst skede i livet. Men riter och symbolhandlingar har också haft stort betydelse för att tydliggöra sammanhållning. En sammanhållning som är nödvändig mellan dem som är beroende av varandra. Blodsband.

I modern tid har religionen och kyrkorna erövrat och tagit monopol på riten som symbolhandling. Dop för att välkomna den nyfödde, konfirmation för att bjuda in till de vuxnas gemenskap, vigsel för att stärka sammanhållningen mellan äkta makar . I detta har kyrkan varit mycket skicklig. Förmågan att erövra riterna i människors vardag är den kanske viktigaste orsaken till religionens och kyrkans starka ställning i de flesta moderna samhällen på jorden. Det tydligaste exemplet på en rit för att bekräfta och befästa sammanhållning mellan människor är vigseln mellan två personer.

Borgerlig vigsel
Enligt Sveriges rikes lag finns det idag två olika varianter för en borgerlig vigselceremoni, paret väljer den ritual som tilltalar dem. Den längre lyder:

- Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
- Tar alltså du NN denna NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust Ge varandra handen till bekräftelse på detta. (Före handslaget kan man utbyta ring/ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende. Besinna ert ansvar mot kommande släkt. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och ert hem.

Tema