En strategi till försvar av löftet

Det fackliga löftet kan bara försvaras om var och en står upp, orkar säga nej och organiserar sig. Det är med en insikt om gemensamma intressen som vi orkar stå emot, i solidaritet.

Men det blir svårare att stå emot när färre är medlemmar i fackföreningen. Då ökar risken för att oorganiserade tvingas sälja sitt arbete till lägre pris. Och när färre arbetsgivare tecknar kollektivavtal ökar risken för att dessa arbetsgivare erbjuder sämre villkor än avtalet.

Om arbetsgivarna får ökade möjligheter att göra avsteg från riksavtalet,mer  flexibla avtal, ökar risken för att den lokala fackliga organisationen hamnar i en utpressningssituation mellan jobb och villkor.

1. Organisera nya medlemmar!

Angreppet riktar sig mot den fackliga kartellen. När färre organiserar sig ökar risken dramatiskt för att kartellen brister. Då uppstår en konkurrens om jobben som leder till sämre löner och villkor för alla.

Att utbilda och organisera varje ny generation av anställda är den första uppgiften för att försvara det fackliga löftet.

2. Fler förtroendevalda!

Utan insikten om gemensamma intressen klarar vi inte att stå emot. Utan närvaro av kunniga förtroendevalda på arbetsplatsen blir medlemmarna mer utsatta.

Att se till att det finns fackligt förtroendevalda på alla arbetsplatser och att utbilda dem är därför den andra uppgiften för att försvara det fackliga löftet.

3. Teckna kollektivavtal!

Om fler företag inte tecknar kollektivavtal kommer ännu fler företag att följa efter. Då hotar den fackliga kartellen att brista.

Att söka upp och övertyga varenda arbetsgivare att det lönar sig att teckna kollektivavtal är den tredje uppgiften för att försvara det fackliga löftet.

4. Stoppa konkurrens mellan avtal!

Om det finns konkurrerande avtal på samma marknad väljer arbetsgivaren det billigare. Det gäller oavsett om avtalen är svenska eller utländska.

Dra tydliga gränser mellan förbund i Sverige och i andra länder vem som har organisations- och avtalsrätten är den fjärde uppgiften för att försvara det fackliga löftet.

5. Orka stå upp för sin rätt!

Angreppet har många ansikten och tar många vägar. När angreppet kommer gäller det för var och en att orka stå emot, att ha tänkt efter varför det är viktigt att inte ge efter, att våga argumentera och agitera.
Brister den fackliga kartellen, bryts löftet om enighet, då ligger vägen öppen…

Tema