The Trade Union Vow

Den fackliga rörelsen var från sin födelse en internationell rörelse.

Solidariteten över gränser och mellan anställda i olika länder bygger på samma gemensamma intresse som mellan anställda inom landet. En insikt om att alla förlorar på att konkurrera med varandra om jobben med låga löner och dåliga villkor. Att stödja anställda i andra länder, att bygga sina organisationer och att genomföra sympatiåtgärder ligger i deras intresse men är också i det egna intresset

Solidaritet är både kamratskap och egoism, det är en insikt om gemensamma intressen.

Le Serment Syndical                franska
Das Gewerkschaftsgelöbnis    tyska
La Promessa Sindacale             italienska
Obietnica Zwiazkowa                polska
La Promesa Sindical                  spanska
Sendikacilik Andimiz                turkiska

The Trade Union Vow              engelska

We do solemnly swear
That we will never
under any circumstances
work for lower wages
or under worse conditions
than we now promise one another.

We make this vow,
in the secure knowledge,
that if we all are true to our pledge,
the employer will be forced
to meet our demands!

Tema