5.4 Flygplan StockXchng 720

Löneskydd och lönekonkurrens

Löneskyddet är kollektivavtalets viktigaste innehåll. Där finns regler som förhindrar enskilda arbetsgivare och anställda att komma överens om lägre löner och sämre villkor. Men arbetsgivarna avstår från att pröva styrkan i kollektivavtalens löneskydd. Det skulle kunna bli den gnista som tänder en storbrand

→ Läs mer

Slarvigt om lägre löner

I dåliga tider försöker parterna vara påhittiga för att minska krisens härjningar och det föds nya lösningar för ungdomar eller för krisande företag. Då sägs det ofta att detta innebär lägre löner för de anställda, ett påstående som nästan alltid är fel.

→ Läs mer

Företagsavtal öppnar för lägre löner

Ett företagsavtal är ett centralt avtal som bara gäller mot ett företag och de anställda där. Om ett sådant företag hamnar i kris är risken stor att både företaget och de anställda där snabbt blir överens om att välja en kortsiktig lösning med lägre lön och sämre villkor för att rädda verksamheten.

→ Läs mer

Förhandlarna om de nya avtalen med SAS

I slutet av november tecknade Svenska pilotföreningen, SPF, ett kollektivavtal med SAS om SAS-piloternas villkor under det konkurshot som SAS stod inför. Hur det gick med villkoren för piloterna har det stått mycket om i media, bland annat sänkta pensioner och en månadslön mindre om året. Unionen slöt ett avtal med SAS om kabinpersonalen.

→ Läs mer

Tyska arbetare oskyddade mot utpressning

Löneskyddet är kollektivavtalets hårdaste kärna. Det innebär att lokala fackklubbar eller enskilda anställda inte kan tvingas acceptera lägre lön eller sämre villkor för att rädda jobbet. Saknas ett löneskydd så öppnar det för en utpressning där anställda tvingas välja mellan jobbet eller sämre löner och villkor.

→ Läs mer