Erfarenheterna av företagsavtal, SAS

121205

I slutet av november tecknade Svenska pilotföreningen, SPF, ett kollektivavtal med SAS om SAS-piloternas villkor under det konkurshot som SAS stod inför. Hur det gick med villkoren för piloterna har det stått mycket om i media, bland annat sänkta pensioner och en månadslön mindre om året. Unionen slöt ett avtal med SAS om kabinpersonalen.

Avtalet som SPF slöt med SAS är ett företagsavtal, liksom övriga avtal mellan SPF och flygbranschen, totalt 22 stycken. Piloterna på SAS hade ett företagsavtal innan förhandlingarna började, och det nya avtalet mellan SPF och SAS är också ett företagsavtal, som enbart omfattar piloterna på SAS, även om det nya avtalet är konstruerat som tre likalydande kollektivavtal mellan SAS och piloternas tre fackföreningar inom Norden.

Arbetets Marknad frågade SPFs ordförande Gunnar Mandahl om det hade någon betydelse vid förhandlingarna att piloterna hade ett företagsavtal och inte ett branschavtal.

– Det finns fördelar med branschavtal. Vi i SPF strävar i riktning mot branschavtal. Vi har en önskan och en drivkraft att lägga delar av våra kollektivavtal i branschavtal, till exempel på pensionsområdet och när det gäller hur man behandlar data inspelade i cockpit. Vi vill teckna sådana avtal med branschen, säger Gunnar Mandahl, som är ordförande i Svenska pilotföreningen och pilot på SAS.

– Men jag tror inte att vi kommer att lägga in lönerna i centrala branschavtal. Vi accepterar att lönerna i ett företag är kopplat till företagets intjäningsförmåga. Och den är olika i olika delar av flygbranschen. Det är samma med jobben. Men kommer inte långt med ett flygföretag utan bärkraft, säger han.

Vad tycker du om företagsavtal?

– Företagsavtalen har för och nackdelar. De är bra när företaget går bra, men de är en nackdel när företaget går dåligt.

– Flygföretagen och de anställda piloterna är beroende av varandra. Det är ovanligt att piloter byter arbetsgivare, för då får de börja om från början. Piloter investerar sin karriär i ett enda företag, de är knutna till sin arbetsgivare.

Kommer försämringarna för piloterna i det senaste avtalet att sprida sig till övriga flygbranschen?

– Processen på SAS var extrem, med ett extremt tillvägagångssätt. Snarare är det så att vi nu har fått mer likartade villkor i SAS som i den övriga flygbranschen.

Skulle det ha varit lättare att stå emot SAS krav på försämringar om det funnits ett branschavtal för piloterna?

– Nej, om ett företag hamnar i samma situation som SAS, att de trovärdigt kan bevisa att företagets existens är hotad, då spelar det ingen större roll om det är ett branschavtal eller ett företagsavtal. Ta till exempel Saab och GM. De hade branschavtal men de hamnade ändå i en ”skönhetstävling” med andra anläggningar inom GM. Ett annat exempel är Scania i Oskarshamn.

– De fackliga principerna håller ända fram tills bilan är höjd, men då faller de, säger Mandahl. Men han konstaterar ändå att branschavtal är bättre än företagsavtal när det gäller att säga nej till försämringar.

– Det är lättare att fara iväg med ett företagsavtal, Hos oss på SPF är hela kollektivavtalet med SAS uppe till förhandling varje gång.

Piloterna i Norge och Danmark och deras fackförbund har också företagsavtal med SAS. De tre förbunden försöker stödja varandra i förhandlingarna, de har också likalydande avtal ”nästan som ett centralt avtal”.

– I denna förhandling var pensionerna ett exempel där vi i Sverige stod starkast emot försämringarna. Vi vägrade att gå med på villkor sämre än de allmänna villkoren i ITP-försäkringen. Andra gånger har den höga inflationen i Norge varit ett argument när vi förhandlat lönerna, säger Gunnar Mandahl.

Kabinpersonalen är med i Unionen

C- G Hjort är biträdande förhandlingschef på Unionen. Han var med och förhandlade om det nya avtalet för kabinpersonalen på SAS, som är ett av åtta avtal i Skandinavien som slutits i november 2012 angående personalen på SAS inför det förestående konkurshotet.

– Sedan HTF och SIF slogs samman till Unionen ingår de kabinanställda i Unionen. Historiskt, när kabinpersonalen organiserades av HTF, hade de företagsavtal. Det hade de fram till 1 april 2012, säger C- G Hjort.

Unionen har försökt få till stånd branschavtal med flygbranschen i flera år.

– I våras hade vi konflikt på principen om branschavtal för kabinpersonalen. Och vi fick igenom ett branschavtal den 1 april 2012. I det avtalet finns bland annat gemensamma regler om arbetstid.

Inom ramen för detta branschavtal har Unionen godkänt lokala olikheter per flygbolag.

– Det avtal Unionen nu tecknat avser enbart de kabinanställda på SAS, det omfattar inte andra flygbolag eller deras kabinpersonal, säger C- G Hjort.

Den yttersta bäraren även av detta nya avtal för de kabinanställda är Unionen som är deras centrala fackliga organisation.

- Vi på Unionen centralt har nu förhandlat detta nya avtal tillsammans med de kabinanställdas representanter på SAS. Förutsättningen för att teckna ett nytt avtal med SAS är att vi sanktionerar det centralt på Unionen.

Frågan är om det avtal SAS träffat med Unionen är ett företagsavtal. Det beror på hur man definierar företagsavtal. Om det definieras som ett centralt avtal mellan ett fackförbund och ett enda företag, då är kabinpersonalens avtal ett företagsavtal.

Tema 3.5. Avtalen: Löneskydd eller utpressning