Arbetet kan bli en fri aktivitet, som att bygga en sommarstga

Arbetet kan bli en fri aktivitet, som att bygga en sommarstga