Varför drivet facket låglönepolitik

Det är inte vanligt att forskare försöker skriva om lönepolitik, utifrån ett eget resonemang och med referenser till tidigare forskning, i Sverige och internationellt. Orsaken är enkel, arbetsgivarna och fackföreningarna anser att det är deras eget revir.

Men trots det och just nu, i en tid när parternas utgångspunkter är ganska låsta kring just fördelningsproblemen så kliver Johan Stennek, professor i nationalekonomi i Göteborg in i ringen.

I en artikel i tidskiften Ekonomisk Debatt, nr 1/2013, med titeln ”Varför driver facket låglönepolitik” resonerar han kring de rationella argument som en facklig organisation kan ha för att driva en lönepolitik med större löneökningar till personer och områden med låg lön.

Men ämnet är kontroversiellt eftersom arbetsgivarna med emfas hävdar att det inte finns några argument alls för en låglönepolitik utan att den enligt arbetsgivarna är till skada inte bara för företagen utan också för de anställda och ekonomin som helhet.

Artikeln är föredömligt kort och befriande fri från formler fulla med obegripliga grekiska bokstäver. Den är väl värd att läsas av alla med intresse för lönebildning och för att bättre förstå mer av bakgrunden till och argumenten för den lönepolitik de fackliga organisationerna sedan lång tid kämpat för.

Läs artikeln här …

Tema 3.2. Avtalen: De viktigaste röda kraven