pengar-720p-IG

Så mycket som möjligt!

De eviga frågorna

De kommer ständigt tillbaka, de är de eviga frågorna inför, under och efter en avtalsrörelse. ArbetetsMarknad vill lyfta några av de viktigaste och vanligaste.

Ett enkelt och tydligt fackligt mål är så stora löneökningar som möjligt. Men det kräver en precisering. Vad är möjligt och vilka är begränsningarna? Varför kan man inte höja lönerna med 2000 kronor till alla? Allt har ju blivit så mycket dyrare.

→ Läs mer

Köpa mjölk för procent

En ständig träta i alla avtalsförhandlingar är hur kraven på nya avtal ska formuleras, i procent eller i kronor. Detsamma gäller för lönebestämmelserna i ett nytt riksavtal. Ska de avtalade höjningarna anges i kronor eller i procent. Och vilken betydelse har det vilket man väljer?

→ Läs mer

Makten över önen

På arbetsplats efter har arbetsplats har arbetsgivarna med fagert tal om decentralisering och individuell lönesättning vunnit makten över lönesättningen. En förödande förlust för de anställda på grund av omedvetna och  och ibland till och med naiva fackliga organisationer.

 

→ Läs mer

Nivå eller kostnad -det är frågan

Högre lönenivåer eller högre lönekostnader. Facket vill ha högre löner och arbetsgivarna vill begränsa ökningen av kostnaden. Det finns flera sätt att lösa problemet så att bägge parter kan säga att de har fått igenom sina krav.

→ Läs mer