alternerande text

Arbetet är som potatis

Några bönder far med potatis till marknaden. De möts varje morgon utanför staden och enas om ett lägsta pris för potatisen. De lovar varandra att ingen ska sälja för mindre. Bönderna har bildat en utbudskartell på potatismarknaden. En fackförening är på samma sätt en kartell på arbetets marknad där de som säljer arbete – löntagarna – sluter sig samman för att kontrollera priset på arbete.

→ Läs mer

Från hantverkare till löntagare

För många hundra år sedan var produktionen organiserad som ett hantverk. En mäster hade ofta bara en gesäll, som hade en lärling. När mästern slutade blev gesällen mäster, lärlingen blev gesäll och en ny lärling trädde till. Allt styrdes av en strikt senioritet, en strikt turordning baserad på ålder.

→ Läs mer

Prissamarbetet i kartellerna

Prissamarbetet i den fackliga kartellen innebär att arbetstagarna inom samma yrke eller bransch träffas inom sina organisationer för att enas om till vilket pris är deras arbete till salu under kommande år. Arbetsgivarna i sin kartell enas om till vilket pris de ska acceptera att köpa erbjudet arbete under kommande år.

→ Läs mer

Samordning på arbetets marknad

I alla moderna och utvecklade länder är en samordning mellan köpare eller säljare tillåten på arbetsmarknaden. Det betyder att synen på hur arbetsmarknaden fungerar och bör fungera skiljer sig från synen på hur andra marknader bör fungera. Arbete är inte en handelsvara.

→ Läs mer

Avtalsområden är delmarknader

Indelning av arbetsmarknaden i delmarknader är den fackliga rörelsens metod för att förhindra konkurrens mellan de fackliga organisationerna om att värva medlemmar och teckna avtal. Men det är också ett sätt att förhindra att en arbetsgivare kan tillämpa ett billigare kollektivavtal.

→ Läs mer

A-kassan påverkar utbud och efterfrågan

Arbetslöshetskassan är den viktigaste metoden att begränsa utbudet av arbetslösa arbetstagare, som kan bli tvingade för sin försörjning att ta arbete till för lågt pris, låg lön.

→ Läs mer