A-kassan påverkar utbud och efterfrågan

Arbetslöshetskassan är den viktigaste metoden att begränsa utbudet av arbetslösa arbetstagare, som kan bli tvingade för sin försörjning att ta arbete till för lågt pris, låg lön.

De första kassorna var små, lokala och fackliga. Syftet var naturligtvis omsorg om arbetslösa kamrater, men också att förhindra en priskonkurrens mellan arbetslösa och arbetande.

Arbetsmarknadspolitiken som helhet med stödåtgärder och utbildning är en annan lika viktig del i att förhindra priskonkurrens mellan arbetstagarna.

Att påverka efterfrågan i ekonomin är den viktigaste delen i det facklig politiska samarbetet. Målet är att påverka staten att göra långsiktiga satsningar i infrastruktur, byggande samt upprätthålla en god köpkraft, allt för att öka efterfrågan på arbete, minska arbetslösheten och därmed hotet mot den fackliga sammanhållningen, kartellens stabilitet.

Med full sysselsättning är det balans i utbud och efterfrågan på arbete och därmed ingen risk för priskonkurrens på arbetsmarknaden. Därför måste och är kampen för full sysselsättning alltid vara en central del i arbetarrörelsens politik.

Ur inledningen till förslaget till organisationsplan till LO kongressen 2012.

Tema 1.3. Facket: Samarbete och marknader