Mat - Kartellen - UL

Prissamarbetet i kartellerna

Prissamarbetet i den fackliga kartellen innebär att arbetstagarna inom samma yrke eller bransch träffas inom sina organisationer för att enas om kraven på löneökningar eller med andra ord, till vilket pris är deras arbete till salu under kommande år.

Arbetsgivarna enas i sin kartell om vilka löneökningar de kan acceptera eller med andra ord, till vilket pris de ska acceptera att köpa erbjudet arbete under kommande år. Målet för bägge parter är att nå en överenskommelse om priset och villkoren för arbetet under kommande år – ett nytt kollektivavtal

Om parterna inte kan enas kan parterna som på alla marknader avstå från en uppgörelse. De anställda kan vägra sälja, strejka, och arbetsgivarna kan vägra köpa, lockouta, men bara under en begränsad tid. För till skillnad mot andra marknader är parterna starkt beroende av varandra och har få alternativ.

Arbetsgivarna behöver arbetskraft för produktionen och arbetstagarna behöver arbete för sin försörjning. Därför är möjligheterna att avstå från att träffa ett nytt avtal i praktiken obefintliga om bägge parter är tillräckligt väl organiserade.

För att prissamarbetet mellan de anställda ska ge resultat, krävs det
1.    att flertalet arbetstagarna är organiserade
2.    att flertalet arbetsgivarna är bundna av kollektivavtal
3.    att flertalet arbetstagare, med stöd från sina organisationer, förmår hävda sin rätt mot alla avtalsbundna arbetsgivare.

Om ett eller flera av dessa tre villkor inte är uppfyllda är det en betydande risk att en allt större del av arbetstagarna i konkurrens med varandra om jobben tvingas ta arbete till lägre lön eller sämre villkor.

Men det räcker inte att anslutningen, insikten och sammanhållningen är stor inom den fackliga rörelsen. Risken att den försvagas eller rent av brister är ständigt närvarande. För att upprätthålla ett stabilt prissamarbete, starka och täckande kollektivavtal är två ytterligare villkor avgörande. Det gäller att påverka utbud och efterfrågan, samt att det finns en tydlig indelning i delmarknader (avtalsområden).

(Ur inledningen till förslaget till organisationsplan till LO kongressen 2012.)


Prissamarbete – kollektivavtalen
Ur inledningen till förslaget till organisationsplan till LO kongressen 2012.Prissamarbetet innebär att arbetstagarna inom samma yrke eller bransch träffas inom sina organisationer för att enas om kraven på löneökningar eller med andra ord, till vilket pris är deras arbete till salu under kommande år. Arbetsgivarna enas om vilka löneökningar de kan acceptera eller med andra ord, till vilket pris de ska acceptera att köpa erbjudet arbete under kommande år. . Målet för bägge parter är att nå en överenskommelse om priset och villkoren för arbetet under kommande år. – ett nytt kollektivavtal
Om parterna inte kan enas kan de som på alla marknader avstå från en uppgörelse. De anställda kan vägra sälja, strejk och arbetsgivarna kan vägra köpa, lockout men bara under en begränsad tid. För till skillnad mot andra marknader är parterna starkt beroende av varandra och har få alternativ. Arbetsgivarna behöver arbetskraft för produktionen och arbetstagarna behöver arbete för sin försörjning. Därför är möjligheterna att avstå från att träffa ett nytt avtal i praktiken obefintlig om bägge parter är tillräckligt väl organiserade.
För att prissamarbetet mellan de anställda ska ge resultat, krävs det
1.    att flertalet arbetstagarna är organiserade,
2.    att flertalet arbetsgivarna är bundna av kollektivavtal
3.    att flertalet arbetstagare, med stöd från sina organisationer, förmår hävda sin rätt mot alla avtalsbundna arbetsgivare.Om ett eller flera av dessa tre villkor inte är uppfyllda är det en betydande risk att en allt större del av arbetstagarna i konkurrens med varandra om jobben tvingas ta arbete till lägre lön eller sämre villkor.
Men det räcker inte att anslutningen, insikten och sammanhållningen är stor inom den fackliga rörelsen. Risken att den försvagas eller rent av brister är ständigt närvarande. För att upprätthålla ett stabilt prissamarbete, starka och täckande kollektivavtal är två ytterligare villkor avgörande, att påverka utbud och efterfrågan samt att det finns en tydlig indelning i delmarknader.Prissamarbete – kollektivavtalen
Ur inledningen till förslaget till organisationsplan till LO kongressen 2012.Prissamarbetet innebär att arbetstagarna inom samma yrke eller bransch träffas inom sina organisationer för att enas om kraven på löneökningar eller med andra ord, till vilket pris är deras arbete till salu under kommande år. Arbetsgivarna enas om vilka löneökningar de kan acceptera eller med andra ord, till vilket pris de ska acceptera att köpa erbjudet arbete under kommande år. . Målet för bägge parter är att nå en överenskommelse om priset och villkoren för arbetet under kommande år. – ett nytt kollektivavtal
Om parterna inte kan enas kan de som på alla marknader avstå från en uppgörelse. De anställda kan vägra sälja, strejk och arbetsgivarna kan vägra köpa, lockout men bara under en begränsad tid. För till skillnad mot andra marknader är parterna starkt beroende av varandra och har få alternativ. Arbetsgivarna behöver arbetskraft för produktionen och arbetstagarna behöver arbete för sin försörjning. Därför är möjligheterna att avstå från att träffa ett nytt avtal i praktiken obefintlig om bägge parter är tillräckligt väl organiserade.
För att prissamarbetet mellan de anställda ska ge resultat, krävs det
1.    att flertalet arbetstagarna är organiserade,
2.    att flertalet arbetsgivarna är bundna av kollektivavtal
3.    att flertalet arbetstagare, med stöd från sina organisationer, förmår hävda sin rätt mot alla avtalsbundna arbetsgivare.Om ett eller flera av dessa tre villkor inte är uppfyllda är det en betydande risk att en allt större del av arbetstagarna i konkurrens med varandra om jobben tvingas ta arbete till lägre lön eller sämre villkor.
Men det räcker inte att anslutningen, insikten och sammanhållningen är stor inom den fackliga rörelsen. Risken att den försvagas eller rent av brister är ständigt närvarande. För att upprätthålla ett stabilt prissamarbete, starka och täckande kollektivavtal är två ytterligare villkor avgörande, att påverka utbud och efterfrågan samt att det finns en tydlig indelning i delmarknader.

Tema 1.3. Facket: Samarbete och marknader