Ingen vann - alla vann

Avtalsrörelsen 2011 - 2012 är slut. Nu vet alla hur det gick. Krav på försämringar av avtalen från arbetsgivarna. Krav på förbättringar av avtalen från fackföreningarna. De eviga kraven. När röken skingrats slutar det alltid på samma sätt. Ingen vann -  alla vann.  Det är förhandlandets liturgi. Att acceptera resultatet men att samtidigt inte vara nöjd.

→ Läs mer

Den destabiliserande medlingen

Medlingsinstitutet måste ompröva sin avvägning mellan enskilda parters krav och den övergripande ramen. Det är fullt möjligt att lägga förslag, som tar hänsyn till de enskilda kraven i en konflikt och samtidigt tar hänsyn till den övergripande ramen.

→ Läs mer

Konflikt - eller konkurrenskraft och rättvisa

En konflikt framöver handlar om mycket mer än det ena eller det andra märket. En konflikt handlar om de fackliga anspråken på att kunna bedriva en lönepolitik, som präglas av både konkurrenskraft och rättvisa. En enig fackföreningsrörelse måste tvinga arbetsgivarna att acceptera också kravet på rättvisa.

→ Läs mer

Är en ny modell möjlig?

Finns det en ny modell som förenar kraven på konkurrenskraft och rättvisa samtidigt som inflationsrisken minskar. Det krävs om arbetslösheten ska bli varaktigt lägre, frågan är om parterna mäktar?

→ Läs mer