Källa: Bemanningsföretagen.

Källa: Bemanningsföretagen.

Inhyrning - ett dragspel i konjunkturen

Kanske ett mindre dåligt alternativ?

Inhyrning av personal möter ofta stark kritik. Men kanske är det inte inhyrningen i sig som är problemet, utan att företagen lyckats flytta ner kostnaden för variationen i efterfrågan på de anställda.  Då får de betala variationen med osäker inkomst och osäker anställning, vare sig de är visstidsanställda eller inhyrda.

År 2000 tecknade de fjorton LO förbunden ett gemensamt och likalydande kollektivavtal med bemanningsbranschen. Motivet för LO-förbunden att teckna detta avtal var och är att stoppa villkors- och lönekonkurrens till nytta för alla medlemmar, inte bara för de anställda i bemanningsbranschen.

→ Läs mer

-Vi vill ha likabehandling, säger branschen

Sedan den borgerliga regeringen avskaffade förbudet mot privat arbetsförmedling för tjugo år sedan har bemanningsbranschen strävat efter att bli etablerad och vinna legitimitet på arbetsmarknaden.

– Bemanningståget har startat, säger Henrik Bäckström, Bemanningsföretagens tidigare förbundsdirektör

→ Läs mer

"Precisionsbemanning med inhyrning!

Inhyrning kallar arbetsgivarna flexibilitet. I praktiken att flytta förlorade intäkter, förluster,  för variation i efterfrågan ner på de anställda. De tvingas bära dessa förluster, genom lägre löner och sämre villkor. De kallar de inhyrda för "bemanningskonsulter"!

→ Läs mer

Vad säger LOs organisationsplan?

Inför LOs kongress nu till våren 2012 lägger en utredning fram ett nytt förslag till hur den fackliga verksamheten ska organiseras bland bemanningsföretagen. Tanken är att en lokalavdelning inom ett förbund ska vara tydligt ansvarig för varje lokalkontor hos varje enskilt bemanningsföretag.

→ Läs mer