2.2-arbetets pris-720

Arbetets pris

Att skriva om kollektivavtal, löner och förhandlingar är nästintill omöjligt. Den enkla orsaken är att bara valet av ord och begrepp är en del av maktbalansen mellan parterna. Beskrivningen kommer omedelbart att ses som ett inlägg inför kommande förhandlingar.

Än omöjligare är det att ens göra ett försök till en övergripande beskrivning kollektivavtalens betydelse i lönebildningen. Orsaken är att den verklighet som ska beskrivas är ett resultat av mer än ett hundra års kompromissande mellan hundratals olika parter, präglat av pragmatism snarare än principfasthet. Komplexiteten är därför betydande. Ingen kommer att vara nöjd, alla kommer att vara mer eller mindre missnöjda. Trots detta omöjliga och denna risk är skriften “ARBETETS PRIS – om löner och löneökningar i kollektiva avtal” ett försök.

Avsnittet om avtalslöner är kanske det viktigaste. Här är nämligen förvirringen nästan total och då särskilt inför AVTAL2013. I skriften definieras ett nytt begrepp, faktiska begynnelselöner. Det är de löner som ungdomar börjar sin första anställningen på.

Det blev sedan ett verktyg i IFAUs rapport till finansdepartementet med en kvantitativ analys av skillnaden mellan de faktiska begynnelselönerna och avtalslönerna inom olika avtalsområden Kunskap som är viktig i diskussionen om och i så fall var avtalslönerna kan vara en tröskel för ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Beställning från Finansen och IFAU
I början av 2012 inbjöd finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström parterna på arbetsmarknaden till samtal om möjliga förändringar lagar och avtal på arbetsmarknaden. Inriktningen var att underlätta för ungdomar och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Som en förberedelse inför samtalen beställde de två rapporter, en från Konjunkturinstitutet och en från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Rapporterna skulle vara klara till december 2012.

Rapporten ARBETETS PRIS - om löner och löneökningar i kollektiva avtal var en del av underlaget till IFAU.

Resultatet av samtalen, så här långt, kallas numera för en jobbpakt!

 

Läs mer…

ARBETETS PRIS – om löner och löneökningar i kollektiva avtal, 37 sidor, pdf-fil

Kollektivavtalen och ungdomars faktiska begynnelselöner, IFAU, 79 sidor, pdf-fil

ArbetetsMarknad:s sidor om jobbpakten

Tema 2.2. Marknaden: Kollektivavtalen