Avtal om priset på arbete

Kollektivavtalet innebär att organisationer, fackförening och arbetsgivare, har rätt att sluta ett avtal som är juridiskt bindande för alla medlemmar i organisationen utan att dessa måste ge sitt godkännande.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförening om löner och annat som rör förhållandet på arbetsplatsen. Det är i kollektivavtalet som det står vad som gäller om löner, lönesättning, ersättningar, arbetstider, ledigheter, semester lön och andra ting som parterna inom en bransch har reglerat.

Kollektivavtal är en ovanlig juridisk lösning på ett svårt problem. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i organisationen utan att dessa måste ge sitt godkännande. En organisation kan sluta ett avtal som är bindande för många. Kollektivavtalet är en lösning på ett kollektivt problem där många står mot många. För löntagarna vore det mycket sämre att förhandla var och en för sig.

Köpa fred av alla samtidigt

Och arbetsgivarna accepterar det kollektiva avtalet framförallt av ett skäl. När priset och villkoren för arbetet ska bestämmas vill arbetsgivaren vara säker på att alla går och arbetar samtidigt när man är överens. Annars kommer inte produktionen igång. Det är detta som är kollektivavtalets kärna. Många hotar samtidigt med konflikt och arbetsgivaren vill köpa fred av alla samtidigt. Kollektiva avtal är det vanligaste sättet att bestämma priset på arbetet i de flesta länder.

Det rikstäckande kollektivavtalet skyddar löntagarna genom att förhindra att någon av dem eller någon annan konkurrerar med lägre lön och sämre villkor. Kollektivavtalet minskar risken för att de som är på samma arbetsplats ställs mot varandra. Avtalet hindrar också att de som är på olika arbetsplatser, eller de som är arbetslösa, börjar konkurrera med varandra om jobben med lägre löner.

Därför omfattar kollektivavtalet också de anställda på arbetsplatsen som inte är med i facket. Det innebär att arbetsgivaren inte kan anställa oorganiserade till lägre pris än de organiserade. Det är bara arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal som kan göra upp om sämre villkor med enskilda anställda än de villkor som gäller för alla andra i branschen.

Tema 2.2. Marknaden: Kollektivavtalen