triangeln

Facket är som en triangel

Den omedelbara och kortsiktiga medlemsnyttan kallas ibland för medlemskapets värde. Men de som är medlemmar i facket är det av flera olika skäl, inte bara ett, utan av minst tre skäl, det är som sidorna i en triangel.

→ Läs mer

Man slipper myggor

Det är med MYGGAburkar som med facket. Man betalar inte för att få någonting. Man betalar för att slippa andra som arbetar för lägre lön. Facket är som en MYGGAburk.

→ Läs mer

Jag fattar inte...

...Varför ska man vara med i facket?

Därför att man har fattat det som miljoner andra har fattat. Enda sättet att försvara sig mot vrånga arbetsgivare är att göra det tillsammans.

→ Läs mer

Medlemmen och arbetsgivaren

I utbytet mellan den anställde och arbetsgivaren är arbetet den anställdes ”kostnad”. I gengäld får den anställde lön och andra förmåner som ersättning för det arbete han eller hon levererar. Hur går det då till när priset för arbetet ska bestämmas?

→ Läs mer

Myten om de oorganiserades rättigheter

Det gäller att organisera alla i försvaret av det fackliga löftet. Men det finns en myt i den fackliga leden, som allvarligt försvårar organiseringen av nya medlemmar. Många förtroendevalda bär på den felaktiga föreställningen att kollektivavtalet ger de oorganiserade samma rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har.

→ Läs mer

Yrkes- eller branschförbund?

Alla LOs organisationsplaner sedan 1912 har varit och en kompromiss mellan principen om yrkesförbund och industriförbundsprincipen, även om den är huvudprincip och sätts främst.

→ Läs mer

Makt att bestämma

”LO och PTKs förslag till medbestämmandeavtal” är ett är ett historiskt dokument där kraven på den fackliga organisationens och de anställdas rättigheter vittnar om en annan tid.

 

Läs, häpna, begrunda och inspireras!

→ Läs mer

Nio principer om..

I boken Det goda arbetet finns nio principer nedskrivna om vad det goda arbetet betyder. Det är 25 år sedan och mycket, om inte det mesta återstår. Men tanken med visioner och mål är inte att nå dem, det är att de de ska peka ut vägen, ge riktning  och inspiration.

→ Läs mer