myggaburk

Man slipper myggor

Det är med MYGGAburkar som med facket. Man betalar inte för att få någonting. Man betalar för att slippa andra som arbetar för lägre lön. Facket är som en MYGGAburk.

Mygga är olika saker, en insekt, en liten mikrofon. Men det är också en gulgrönvit burk som går att köpa på apoteket och som det står MYGGA på. Gå till apoteket, ta en MYGGA-burk och fråga:
– Vad får man om man köper den här?
– ???

Man får ingenting, men MAN SLIPPER MYGGOR!

Tema 1.4. Facket: Medlemskapets värde