Myten om de oorganiserades rättigheter

Det gäller att organisera alla i försvaret av det fackliga löftet. Men det finns en myt i den fackliga leden, som allvarligt försvårar organiseringen av nya medlemmar. Många förtroendevalda bär på den felaktiga föreställningen att kollektivavtalet ger de oorganiserade samma rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har.

Det är fel. Det är arbetsgivaren och facket om omfattas av kollektivavtalet, inte den oorganiserade. Den som är oorganiserad är helt rättslös när det gäller kollektivavtalet.

Förtroendevalda blandar ofta samman arbetsgivarens skyldigheter mot facket med de oorganiserades rättigheter. Arbetsgivaren är gentemot facket skyldig att följa kollektivavtalet för alla anställda. Men de som är oorganiserade har inga rättigheter. Noll. De kan inte hävda avtalet. Det är facket som är part i avtalet och kan hävda avtalet även ifråga om de oorganiserade.

Då säger många förtroendevalda – vi väljer att inte företräda de oorganiserade. Fel igen. Det finns inget val. Facket kan inte företräda de oorganiserade, eftersom de inte omfattas av avtalet. Däremot kan och skall facket hävda kollektivavtalet när arbetsgivaren betalar fel lön till oorganiserade. Inte för deras skull, utan för att det är viktigt att hävda avtalet. Det ska alltid stå arbetsgivaren dyrt att bryta mot kollektivavtalet.Om facket inte stämmer så komme arbetsgivaren billigare undan och det öppnar för lönekonkurrens

Facket stämmer sällan när det handlar om de oorganiserades villkor. Stäm de felande arbetsgivarna, även om bevisläget är svårt, och använd pengarna till att organisera nya medlemmar!

Lönar det sig att gå med i facket?

Kollektivavtalen täcker nittio procent av de anställda i Sverige. Åttio procent av arbetsgivarna är medlemmar i en arbetsgivarorganisation, ytterligare tio procent har hängavtal med facket.

De oorganiserade på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal undrar kanske – finns det någon anledning att betala medlemsavgift, vi får ju ändå lika mycket betalt av arbetsgivaren. Delvis är det sant. Den som inte är medlem omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och får oftast ut lön enligt de villkor som finns med i kollektivavtalet.

Vad finns det då för anledning att gå med i facket om det är samma villkor som gäller, undrar allt fler och väljer att stanna utanför facket. De får ändå de kollektivt avtalade villkoren, eftersom arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala ut rätt löner till alla anställda.

Men om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet? Vad händer då? Anledningen att gå med i facket blir tydligt varje gång det uppstår oenighet om löner och villkor. Om arbetsgivaren av någon anledning inte betalar ut rätt lön står den oorganiserade helt ensam. Det är bara de som är medlemmar i facket som kan hävda kollektivavtalet mot sin arbetsgivare. Den som inte är medlem i facket är rättslös.

Kollektivavtalet gäller i förhållande till fackföreningen

Facket bär avtalet och kan välja att stämma arbetsgivaren för att han inte betalar ut rätt löner till de oorganiserade. Arbetsgivaren ska inte tjäna på att betala fel löner, det är därför facket ska stämma.

Men då har den oorganiserade inte rätt till ett enda öre. Alla skadestånd och ersättningar för uteblivna löner tillfaller i sin helhet den fackliga organisationen, inte de oorganiserade. De har valt att inte ingå i den part som tecknar kollektivavtalet, och därmed står de utanför det skydd avtalet ger.

De får inte heller förhandlingsstöd av facket, de har inte rätt till medbestämmande, de omfattas inte av fackets tolkningsföreträde som lagen ger facket vid tvister med arbetsgivaren, de får ingen rättshjälp och de får helt själva strida med arbetsgivaren i tingsrätten om uteblivna ersättningar, de har inte rätt till skadestånd vid brott mot kollektivavtalet, och de omfattas självklart inte av fackets försäkringar.

På kort sikt och i vackert väder kan det vara bekvämt att inte vara med i facket. På längre sikt förstör de oorganiserade för alla med sin snålskjuts. Ju fler som inte är med i den fackliga organisationen som bär kollektivavtalet, desto svagare blir facket när det gäller att hävda löner och villkor. Till sist blir det mycket dyrt för alla att några inte vill vara medlemmar i facket.

Tema 1.4. Facket: Medlemskapets värde