triangeln

Triangeln

Den omedelbara och kortsiktiga medlemsnyttan kallas ibland för medlemskapets värde. Men de som är medlemmar i facket är det av flera olika skäl, inte bara ett, minst tre, som sidorna i en triangel.

Kartellen

Den första sidan är att medlemmarna sluter sig samman i solidaritet för att skydda sig mot arbetsgivarens försök att sänka priset på arbete. Det är detta som är den fackliga kartellen, att gå samman för att skaffa sig kontroll över priset på arbetet. Det fackliga löftet innebär att ingen säljer sitt arbete billigare än den andre. Löftet är att skydda varandra från utpressning där lön och villkor ställs mot jobb.

Ideologin

Den andra sidan av triangeln är det ideologiska budskapet. Fackföreningen är en bärare av en demokratisk idé om allas lika värde och lika rättigheter. Med detta budskap försöker medlemmarna med sin fackförening påverka politiken och hela samhällsbygget.

Förmåner

Den tredje sidan av triangeln är att facket är en gemensam inköpsorganisation. Genom att gå samman kan medlemmarna få billigare försäkringar och andra förmåner.

Tema 1.4. Facket: Medlemskapets värde