Rövare i skogen 720

Solidarisk rövarpolitik

För sextio år sedan formulerade LOs kongress grunderna för en solidarisk lönepolitik. Den har alltid varit  ifrågasatt av arbetsgivarna men till och från har även fackliga kamrater kritiserat den gemensamma fackliga strategin. Den första skrönan om Rövarna i LO-skogen som återfunnits handlade om just detta. Tryckt i Dagens Arbete 1997. I skogen hände detta!

→ Läs mer

Med vem ska man röva

Arbetsgivarna och fackförbunden inom industrin har träffat ett nytt samarbetsavtal. Det ersätter ett tidigare avtal som parterna träffade för lite mer än tio år sedan. Det skapade då som nu mycket diskussioner.  I skogen hände då detta!

→ Läs mer

Vem är vem i skogen

Skrönorna om LOskogen berättar om vad som timar i skogen men speglar också händelser i vår tid. Kampen i skogen och i riket är densamma som kampen i Sverige här och nu. De som finns i skogen har alla sin förebild i politiken och i fackföreningsrörelsen. Men vem är vem- här får du hjälp!

→ Läs mer

Lika eller olika pris

I samordningen inom LO inför AVTAL2007 är det som  alltid oenighet om hur löneökningarna bör fördelas mellan olika grupper. Exportindustrin hävdar som alltid att de ska vara norm för alla. Idén med kvinnopotter föds. I skogen hände detta!

→ Läs mer

Urban Snarstuckne skapar osämja

En pakt med jobb till unga och tankar om ett nytt huvudavtal. Men arbetsgivarna hoppade av fem minuter i tolv och ställde regeringen och framförallt Anders Borg naken. Några veckor tidigare hade arbetsgivarna visat sin ilska över LOs förslag till begränsningar av vinsterna i välfärdssektorn. Mest ilsk var Urban Bäckström, direktör hos Svenskt Näringsliv. I stadens borg  händer detta:

→ Läs mer

Fryntlig blir ny främste

När våren gick till försommar hade LO kongress i Stockholm. En ny ordförande skulle väljas. Under våren var flera nominerade och valberedningen fick ha många möten innan de till sist kunde enas om en gemensam kandidat. Karl-Petter Thorwaldsson, ombudsman på IF Metall och ordförande i ABF valdes till LOs trettonde ordförande sedan bildandet 1898. I skogen hände detta:

→ Läs mer

Tycke i skogen?

IF Metalls ordförande Anders Ferbe och Kommunals ordförande Annelie Nordström har talat sig samman. Enade de stå, på möten och på presskonferenser,  sida vid sida, oskiljaktiga. Alla ska veta att förbunden stödjer varandra, i avtalsrörelsen och i politiken.  Det nya samarbetet omfördelar makt i arbetarrörelsen. I skogen hände detta!

→ Läs mer

Stefan Oprate lämnar LOskogen

Oredan inom socialdemokratin, om politiken, om personer och om makten blev större och större och väljarsiffrorna blev lägre och lägre. Till sist blev det enighet kring att kalla Stefan Löfvén IF Metalls ordförande som ny ordförande i det Socialdemokratiska partiet. Han valdes av en enig partistyrelse den 27 januari 2012. I skogen hände detta:

→ Läs mer

Fredriks segermiddag

Den borgerliga alliansen vinner valet på hösten 2010. Glädjen är stor hos segrarna. Ytterligare fyra år vid makten för att förändra Sverige från rättvisa och jämlikhet till ett land där alla är kunder och allt är marknad. I skogen hände detta!

→ Läs mer

Fredriks gästabud

Inför valet 2010 planerade de borgerliga sitt samamrbete inom alliansen. Stärkta av framgångarna med "det nya arbetarpartiet" och att samarbetet inför valet 2004 innebar en borgerlig valseger. Framgångarna från då skulle upprepas. I skogen hände detta!

→ Läs mer