Med vem ska man röva

Arbetsgivarna och fackförbunden inom industrin har träffat ett nytt samarbetsavtal. Det ersätter ett tidigare avtal som parterna träffade för lite mer än tio år sedan. Det skapade då som nu mycket diskussioner.  I skogen hände då detta:

 

Årets första riktigt varma vintersolstrålar silar ner mellan de kala grenarna på den stora eken i LO-skogen. Luften är hög. Det är vinter men det går att lukta vår. Salt fläsk och mjöd finns kvar av Göran Rundtunga, Pers sons, gåvor vid senaste besöket för två månvarv sedan. Därför är rövarna på gott humör. Men samtidigt har viss missämja börjat smyga sig in bland rövarna i LO-skogen.

Rövarnas Storhövding, Bertil Storbanta, stiger upp på talarstenen, slår svärdet mot stopet med mjöd så skummet stänker.

Det ska bli möte i LO-skogen.

”Hör upp rövarbröder och rövarkvinnor – låt oss samlas under den stora eken. Det råder oklarheter mellan oss rövare om vem som ska röva med vem. Sådan osämja är till förtret för alla och det gagnar bara herremännen” säger Storbanta.

”Låt oss tala öppet om detta såsom seden kräver mellan rövarbröder. Du Fjärilshopa som är ansvarig för hur vi samordnar röveriet får börja” säger Storbanta och vänder sig mot Hans Fjärilshopa, Karls son.

Men Fjärilshopa blir genast avbruten av rop:

”Kom inte med samma gamla prat. Det är snart ingen som vill röva med dig, Storbanta!”

”Vi lever i en ny tid nu. Allt kan inte bli vid det gamla!”

”Herremännen är starkt rustade nu, då måste röva tillsammans med rövarna i Hjonskogen på andra sidan klassdiket!”

”Vi har inget val, vi måste gå över klassdiket för att få hjälp”

Då ilsknar Fjärilshopa till.

”Tala inte strunt om vad som är gammalt och nytt. Om att vi måste det ena och måste det andra. Slikt tal kommer från dem som räds att öppet munhuggas om vad som är rätt och fel, om vad som är bra och dåligt!” gormar Fjärilshopa.

”Rövare och rövarkvinnor! Glöm aldrig den viktigaste frågan: Med vem ska man röva? Med vem blir det störst byte, med vem får man störst makt mot Rundtunga, med vem blir det mest rättvist, med vem blir det minst bråk mellan rövarbröder? Med vem kan man vara enig?’’

”Vi rövare i LO-skogen ska röva tillsammans. Inte för att vi gjorde så förr utan därför att det ger störst byte, mest makt och minst bråk mellan rövare.” slutar Fjärilshopa

Flera rövare håller med och skramlar med bågar, svärd och bägare.

Storbanta som varit bekymrad över osämjan griper ordet;

”Väl talat Fjärilshopa. Men för att slita denna osämja krävs många kloka rövares tal i många dagar. Men det är ändå gott ty skarpa ord minskar risken för skarpa eggar. Så skål rövarbröder och rövarkvinnor i LO-skogen! Skål för gott röveri!”

Dagens Arbete/mars 1998

Tema 6.1 Rövarna i LOskogen