Blaa Miro-3sp

Blått eller rött märke?

Avtalsrörelsen 2011 / 2012 har fött ett nytt ord - märket. Val av ord har betydelse. Ord påverkar de bilder och tankar som läsaren skapar. Arbetsgivarnas val av ordet märke är skickligt utifrån deras utgångspunkter. De vill skapa en bild av en punkt, något precist, ett bulls-eye. Ett tydligt märke som ska gälla för alla andra när det väl har satts.

→ Läs mer

De tre striderna

Den fackliga lönepolitiken är starkt utmanad av arbetsgivarnas senaste framgångar med märket. Lika stora höjningar till alla avtalsområden i procent. Mot det står de fackliga kraven på lite mer till dem som har minst. Vilka som regerar avgörs i de tre striderna i den kommande avtalsrörelsen.

→ Läs mer

Första, andra och tredje märket

Den sista mars går en stor del av avtalen ut på den svenska arbetsmarknaden. Då ska tre märken spikas upp på väggen till ledning och varnagel för alla de avtal som står i kö och kommer efter. Löneökningarna i industrin, krontal till de som har lägre förtjänst och sist och kanske mest: höjningar av avtalslönerna.

→ Läs mer

Industrin vill sätta grimma på alla andra

"Parterna inom industrin åtar sig, var och en och gemensamt, att verka för att ”kostnadsmärket” inom industrin är den norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden ska hålla sig."  ur Samarbetsavtalet inom industrin.

→ Läs mer

Den andra grimman en andra gång

Ivarje avtalsrörelse ställs frågan på nytt.  Ska arbetsgivarnas lyckas med att hävda ett enda märke, lika för alla avtalsområden i procent. Eller kommer förbunden inom LO att vara så eniga att de lyckas bryta igenom märket och hävda en lönepolitik som ger mer till de som får minst.

→ Läs mer

Ett enda märke eller facklig lönepolitik

Tanken om ett enda märke är historielös. Det har alltid funnits minst två, det egna och fiendens på slagfältet. Inte bara ett blått, utan också ett rött märke med mer till de som tjänar lite. Med ett märke finns inget kvar av den fackliga lönepolitiken

→ Läs mer

Gemensamma krav - vad betyder de...

LOs representantskap har fastställt de gemensamma kraven inför AVTAL2013. Det är en lång och bitvis snårig text. Arbetetsmarknad.se har valt ut de fem delar som är de viktigaste i dokumentet och beskriver här vad de betyder:

→ Läs mer

Gränser för enigheten

Inför AVTAL2013 är den fackliga enigheten stark. Kraven är likalydande. Men under ytan lurar några grynnor, där kraven inte är lika, som kan skada enigheten senare när avtalsrörelsen flyttar från presskonferenser till förhandlingsbord och förhandlingskommittéer.

→ Läs mer

En nödvändig reträtt

Med kraven på ett rakt krontal, i löneökningar och höjningar av avtalslönerna, gör LO och förbunden nu en tydlig reträtt. Satsningar på så kallade kvinnopotter är borta. Kravet på mer till dem som har mindre är något svagare. Den reträtten var nödvändig. LO och förbunden måste inta en starkare och mer sammanhållen position. Striden kommer att bli hård.

→ Läs mer