Teman

Tema

index_hander

.

Facket bygger på gemensamma intressen. Inte på värderingar utan på en insikt som är grunden till äkta solidaritet.

 

→ Läs mer

Tema 1.2. En fråga om makt

strindberg-1sp

En fråga om makt

Religion, Politik, Lagar, Vetenskaper, Konster och Moral . Alla dessa saker hava utvecklat sig av mer eller mindre artificiella behov, men i det hela under överklassens kontroll och i syfte att gagna och stadfästa dess makt.

ur Liten katekes för underklassen, August Strindberg, 1913

→ Läs mer

Tema 1.3. Facket: Samarbete och marknader

alternerande text potatis

Arbetet är som potatis

Några bönder far med potatis till marknaden. De möts varje morgon utanför staden och enas om ett lägsta pris för potatisen. De lovar varandra att ingen ska sälja för mindre. De har bildat en kartell.

→ Läs mer

Tema 1.4. Facket: Medlemskapets värde

21-triangeln-orig

Facket är som en triangel

En facklig medlem har som löntagare tre viktiga utbyten att värdera medlemskapet mot: Utbytet mot fackföreningen, mot arbetsgivaren och mot samhället.

→ Läs mer

Tema 2.1. Marknaden: Arbetet

Arbetet kan bli en fri aktivitet, som att bygga en sommarstga

Som att bygga en sommarstuga

Arbetet är till sin natur en mänsklig och fri verksamhet och ett djupt behov hos alla. Men arbetet har också blivit en vara som köps och säljs på en marknad.

→ Läs mer

Tema 2.2. Marknaden: Kollektivavtalen

31-vafall-orig

Priset på arbete

Att skriva om kollektivavtal, löner och förhandlingar är nästintill omöjligt. Alla kommer att bli missnöjda, ingen blir nöjd. Skriften "ARBETETS PRIS - om löner och löneökningar i kollektiva avtal" är trots detta ett försök.

→ Läs mer

Tema 2.3. Marknaden: EU – en ny arbetsmarknad

P Bilarbetare i Tyskland 3sp

EU - den nya arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Sverige förändrades radikalt när landet blev EU-medlem 1994. Sveriges löntagare ingår numera i en gemensam europeisk arbetsmarknad med alla andra EU-medborgare och deras familjemedlemmar.

→ Läs mer

Tema 3.1. Avtalen: Högre lön – men men …

pengar-200p-IG

De eviga frågorna

De eviga frågorna, de som alltid återkommer inför, under efter varje avtalsrörelse. ArbetetsMarknad går här  igenom de viktigaste och de vanligaste.

→ Läs mer

Tema 3.2. Avtalen: De viktigaste röda kraven

31-avtal2012-fanor-1sp

De eviga röda kraven

Varje gång en avtalsrörelse står för dörren är det svårt att sia om framtiden. I avtalsrörelse efter avtalsrörelse återkommer samma krav från arbetsgivare och fackföreningar. ArbetetsMarknad berättar om de ständiga kraven

→ Läs mer

Tema 3.3. Avtalen: De eviga blå kraven

Arbetsgivaarna upprepar sig

Det finns aldrig något utrymme för några förbättringar av löner och villkor. Arbetsgivarna är enkla att förutse ty de upprepar sig ständigt.

→ Läs mer

Tema 3.4. Avtalen Striden om avtalslönerna

Löner med många namn

Instegslöner, ungdomslöner, begynnelselöner är arbetsgivarnas namn på avtalslönerna. De löner som alla andras löner står på. Lägre avtalslöner ger lägre lön för alla på sikt.

→ Läs mer

Tema 3.5. Avtalen: Löneskydd eller utpressning

5.4 Flygplan StockXchng 250

Löneskydd och lönekonkurrens

Löneskyddet är kollektivavtalets viktigaste innehåll. Där finns regler som förhindrar enskilda arbetsgivare och anställda att komma överens om lägre löner och sämre villkor. Men arbetsgivarna avstår från att pröva styrkan i kollektivavtalens löneskydd. Det skulle kunna bli den gnista som tänder en storbrand.

→ Läs mer

Tema 3.6. Avtalen: Ett, två eller tre märken

1.4-tre märken-250

Stora framgångar för arbetsgivarna

Arbetsgivarna har haft stor framgång med sitt krav på ett märke, lika löneökningar i procent i alla avtal i procent. Det hotar den fackliga lönepolitiken i grunden.

→ Läs mer

Tema 3.7. Avtalen: Alla vinner, eller?

Ingen vann - alla vann

När röken skingras efter alla utspel, hot och förhandlingar slutar det alltid på samma sätt. Ingen vann -  alla vann.  Det är förhandlandets liturgi. Acceptera resultatet men var inte nöjd!

→ Läs mer

Tema 3.8. Avtalen: Huvudavtal, vad är det?

1.5-saltsjöbadsavtalet-250

Nytt huvudavtal får vänta

Återigen talar parterna på den privata arbetsmarknaden om att göra ett nytt huvudavtal. Att ersätta det 75 år gamla Saltsjöbadsavtalet med något "modernt". Men intresset hos framförallt arbetsgivarna är svalt eftersom LO-  och dess förbunden inte är beredda till betydande eftergifter.

→ Läs mer

Tema 4.1. Politiken: Den svenska modellen

midsommarst-1sp

Staten är inte neutral

I alla länder finns en avvägning av makten mellan stat arbete och kapital. Det speciella för den svenska modellen är att staten inte är neutral mellan arbete och kapital. Staten stöder löntagarna så parterna blir mer jämbördiga.

→ Läs mer

Tema 4.2. Politiken: Tillväxt

001-tillvaxt-original2

Tillväxt till varje pris

Tillväxt uppnås när summan av det som produceras i ett land växer. Ett lands ekonomi kan bara växa på två sätt, antingen genom att ett större värde skapas per timma eller genom fler arbetade timmar.

→ Läs mer

Tema 5.1. Jobben: Arbetslöshet

15-arbetslöshetskö-bred

När utbudet är större än efterfrågan

Arbetslösheten ökar utbudet av arbetskraft, den håller tillbaka lönekrav och den försvagar löntagarna som grupp i samhället.

 

→ Läs mer

Tema 5.2. Jobben: Full sysselsättning

Mat - Rädda jobb - UL

Rädda jobb eller rädda människor?

Det behövs fler som arbetar i Sverige. Samtidigt finns det många som står utanför arbetskraften. Svaret på hur fler ska få jobb är ofta: Sänk lönerna för de enkla jobben.

→ Läs mer

Tema 5.3. Jobben: Bemanning

101-bem-dragspel-1sp

Ett dragspel i konjunkturen

År 2000 tecknade de fjorton LO förbunden kollektivavtal med bemanningsbranschen. Motivet för LO-förbunden att teckna detta avtal är att stoppa villkors- och lönekonkurrens till nytta för alla medlemmar, inte bara för de anställda i bemanningsbranschen.

→ Läs mer

Tema 6.1 Rövarna i LOskogen

91-rovare-orig

Tycke i skogen?

IF Metalls nya ordförande Anders Ferbe och Kommunals ordförande Annelie Nordström har talat sig samman. Enade de stå,  sida vid sida, oskiljaktiga. Alla ska veta att de bägge förbunden stödjer varandra. Det nya nära samarbetet omfördelar makt i arbetarrörelsen.

→ Läs mer

Tema 6.2. Mer om rövarna

Mer om rövarna i LO-skogen

Äldre. men alltid lika aktuella skrönor om rövarna i LO-skogen

→ Läs mer