Innehåll:

Sex buketter av tema:

1.   Facket
2.   Marknaden
3.   Avtalen
4.   Politiken
5.   Jobben
6.   Rövarna

 

1.1. Facket: Det fackliga löftet

 • Berättelsen om det första löftet
 • Arbetets äktenskap
 • Riter som håller samman
 • En strategi till försvar av löftet
 • The Trade Union Vow

1.2. Facket: En fråga om makt

 • En fråga om makt
 • Liten ordlista för arbetslivet
 • “Alla är kunder”
 • “Alla måste vara flexibla”
 • “Alla är individer”
 • “Alla är medarbetare”
 • “Alla måste ta ansvar”
 • “Alla måste utveckla sin kompetens”
 • “Allt går så fort i den globala utvecklingen”
 • En furstes löften
 • Det elfte budordet,  krönika

1.3. Facket: Samarbete och marknader

 • Arbetet är som potatis
 • Historien om konkurrensen
 • Prissamarbetet i kartellerna
 • Samordning på arbetets marknad
 • Avtalsområden är delmarknader
 • A-kassan påverkar utbud och efterfrågan

1.4. Facket: Medlemskapets värde

 • Triangeln
 • Man slipper myggor
 • Varför vara med – har du fattat?
 • Medlemmen och arbetsgivaren
 • Myten om de oorganiserades rättigheter
 • Yrkes- eller branschförbund?
 • Det var en gång …
 • Nio principer om det goda arbetet

2.1. Marknaden: Arbetet

 • Som att bygga en sommarstuga
 • Vad är arbete?
 • Tre sorters arbetsdelning
 • Yrken splittras i tempojobb
 • Arbetare eller tjänsteman?

2.2. Marknaden: Kollektivavtalen

 • Arbetets pris
 • Kollektivavtalet– det skrivna löftet
 • Avtal om priset på arbete
 • Den svagares rätt
 • Husbonde och legohjon
 • Ingen engångsaffär
 • Fem historiska byten
 • Nio goda skäl för kollektivavtal

2.3. Marknaden: EU – en ny arbetsmarknad

 • Två perspektiv på EU
 • EU – i vems intresse?
 • Det europeiska tempelbygget
 • Den nya arbetsmarknaden inom EU
 • Lavalmålet pressar priset på arbete
 • Euro-krisen och lönerna
 • Ordlista om Lavalmålet och EU
 • Det Europeiska tempelbygget,  krönika

3.1. Avtalen: Högre lön – men men

 • Så mycket som möjligt…
 • Köpa mjölk för procent
 • Makten över lönen
 • Högre nivå eller större kostnad?

3.2. Avtalen: De viktigaste röda kraven

 • Motsättningarna blir tydligare
 • Ökade reallöner
 • Fler fasta jobb
 • Mer till dem som tjänar minst
 • Varför drivet facket låglönepolitik

3.3. Avtalen: De eviga blå kraven

 • Inget utrymme för löneökningar
 • Flexibla avtal
 • Fler och mer individuella löner
 • Dramatisk försvagning av avtalet
 • Arbetsgivarna upprepar sig ständigt
 • Arbetsgivarna vinglar,   krönika

3.4. Avtalen Striden om avtalslönerna

 • Striden om avtalslönerna
 • Avtalslönerna är golvet
 • Avtalslönerna är allas löner
 • De unga används som sänke

3.5. Avtalen: Löneskydd eller utpressning

 • Löneskydd och lönekonkurrens
 •  Slarvigt om lägre löner
 •  Företagsavtal öppnar för lägre löner
 •  Erfarenheterna av företagsavtal, SAS
 •  Tyska arbetare oskyddade mot utpressning

3.6. Avtalen: Ett, två eller tre märken

 • Blått eller rött märke?
 • De tre striderna
 • Tre märken ska spikas upp!
 • Den andra grimman
 • Den andra grimman en andra gång
 • Ett enda märker utplånar fackets lönepolitik
 • Gemensamma krav – men vad betyder de…
 • Gränser för enigheten
 • En nödvändig reträtt

3.7. Avtalen: Alla vinner, eller?

 • Ingen vann – alla vann
 • Skapar medling en instabil lönebildning?
 • Konflikt – eller konkurrenskraft och rättvisa
 • Föda en ny modell

3.8. Avtalen: Huvudavtal, vad är det?

 • Mer som är oklart än klart
 • Vad är ett huvudavtal?
 • Svenskt Näringsliv ville ha mer
 • Om förmågan att lyssna
 • Det blir nog inget…

4.1. Politiken: Den svenska modellen

 • Staten ger makt till de anställda
 • Modellen och arbetsmarknaden
 • Den svenska modellens utveckling
 • Värnen mot marknaden
 • Politik för full sysselsättning
 • Arbetsmarknadspolitik mot utslagning
 • A-kassan ett löneskyddet
 • LAS skyddar mot konkurrens mellan arbetstagare
 • Kollektivavtalet stoppar lönekonkurrens

4.2. Politiken: Tillväxt

 • Tillväxten och jobben
 • Alla älskar tillväxt
 • Tillväxt till varje pris
 • Ibland växer det ogräs
 • Bildspel med kommentarer om tillväxt

5.1. Jobben: Arbetslöshet

 • När utbudet är större än efterfrågan
 • Arbetslösheten fortfarande hög
 • För fattiga för att arbeta
 • Arbetslösa är ekonomins drivankare
 • Hög styrränta och låg arbetslöshet
 • Starka fackliga a-kassor
 • För låg efterfrågan!
 • I prispressarfabriken
 • Missvisande siffror om ungdomsarbetslöshet
 • Från kolera till pest,  krönika

5.2. Jobben: Full sysselsättning

 • Rädda jobb eller rädda människor?
 • Finanspolitik för fler jobb
 • Ökad sysselsättning, inte sänkt arbetslöshet
 • Bra jobb eller fler i jobb?
 • Tillväxten och jobben
 • Full sysselsättning
 • Politik för sysselsättning

5.3. Jobben: Bemanning

 • Inhyrning – ett dragspel i konjunkturen
 • - Vi vill ha likabehandling, säger branschen
 • Bemanningsanställda får betala
 • Bemanning och LOs organisationsplan

6.1. Rövarna i LO:skogen

 • Solidarisk rövarpolitik
 • Med vem ska man röva
 • Vem är vem i skogen?
 • Lika eller olika pris
 • Urban Snarstuckne skapar osämja
 • Fryntlig kräver endräkt!
 • Tycke i skogen?
 • Stefan Oprate lämnar LOskogen
 • Fredriks segermiddag
 • Fredriks gästabud

6.2. Mer om rövarna

 • Mona Talfagra gästar
 • Herrarna och den stora trätan
 • Rövarna och brudloppet
 • Dräparätt och stor sten

 

Tillbaka till ETTAN…