Innehåll:

Sex buketter av tema:

1.   Facket
2.   Marknaden
3.   Avtalen
4.   Politiken
5.   Jobben
6.   Rövarna

 

1.1. Facket: Det fackliga löftet

  • Berättelsen om det första löftet
  • Arbetets äktenskap
  • Riter som håller samman
  • En strategi till försvar av löftet
  • The Trade Union Vow

1.2. Facket: En fråga om makt

  • En fråga om makt
  • Liten ordlista för arbetslivet
  • “Alla är kunder”
  • “Alla måste vara flexibla”
  • “Alla är individer”
  • “Alla är medarbetare”
  • “Alla måste ta ansvar”
  • “Alla måste utveckla sin kompetens”
  • “Allt går så fort i den globala utvecklingen”
  • En furstes löften
  • Det elfte budordet,  krönika

1.3. Facket: Samarbete och marknader

  • Arbetet är som potatis
  • Historien om konkurrensen
  • Prissamarbetet i kartellerna
  • Samordning på arbetets marknad
  • Avtalsområden är delmarknader
  • A-kassan påverkar utbud och efterfrågan

1.4. Facket: Medlemskapets värde

  • Triangeln
  • Man slipper myggor
  • Varför vara med – har du fattat?
  • Medlemmen och arbetsgivaren
  • Myten om de oorganiserades rättigheter
  • Yrkes- eller branschförbund?
  • Det var en gång …
  • Nio principer om det goda arbetet

2.1. Marknaden: Arbetet

  • Som att bygga en sommarstuga
  • Vad är arbete?
  • Tre sorters arbetsdelning
  • Yrken splittras i tempojobb
  • Arbetare eller tjänsteman?

2.2. Marknaden: Kollektivavtalen

  • Arbetets pris
  • Kollektivavtalet– det skrivna löftet
  • Avtal om priset på arbete
  • Den svagares rätt
  • Husbonde och legohjon
  • Ingen engångsaffär
  • Fem historiska byten
  • Nio goda skäl för kollektivavtal

2.3. Marknaden: EU – en ny arbetsmarknad

  • Två perspektiv på EU
  • EU – i vems intresse?
  • Det europeiska tempelbygget
  • Den nya arbetsmarknaden inom EU
  • Lavalmålet pressar priset på arbete
  • Euro-krisen och lönerna
  • Ordlista om Lavalmålet och EU
  • Det Europeiska tempelbygget,  krönika

3.1. Avtalen: Högre lön – men men

  • Så mycket som möjligt…
  • Köpa mjölk för procent
  • Makten över lönen
  • Högre nivå eller större kostnad?

3.2. Avtalen: De viktigaste röda kraven

  • Motsättningarna blir tydligare
  • Ökade reallöner
  • Fler fasta jobb
  • Mer till dem som tjänar minst
  • Varför drivet facket låglönepolitik

3.3. Avtalen: De eviga blå kraven

  • Inget utrymme för löneökningar
  • Flexibla avtal
  • Fler och mer individuella löner
  • Dramatisk försvagning av avtalet
  • Arbetsgivarna upprepar sig ständigt
  • Arbetsgivarna vinglar,   krönika

3.4. Avtalen Striden om avtalslönerna

  • Striden om avtalslönerna
  • Avtalslönerna är golvet
  • Avtalslönerna är allas löner
  • De unga används som sänke

3.5. Avtalen: Löneskydd eller utpressning

  • Löneskydd och lönekonkurrens
  •  Slarvigt om lägre löner
  •  Företagsavtal öppnar för lägre löner
  •  Erfarenheterna av företagsavtal, SAS
  •  Tyska arbetare oskyddade mot utpressning

3.6. Avtalen: Ett, två eller tre märken

  • Blått eller rött märke?
  • De tre striderna
  • Tre märken ska spikas upp!
  • Den andra grimman
  • Den andra grimman en andra gång
  • Ett enda märker utplånar fackets lönepolitik
  • Gemensamma krav – men vad betyder de…
  • Gränser för enigheten
  • En nödvändig reträtt

3.7. Avtalen: Alla vinner, eller?

  • Ingen vann – alla vann
  • Skapar medling en instabil lönebildning?
  • Konflikt – eller konkurrenskraft och rättvisa
  • Föda en ny modell

3.8. Avtalen: Huvudavtal, vad är det?

  • Mer som är oklart än klart
  • Vad är ett huvudavtal?
  • Svenskt Näringsliv ville ha mer
  • Om förmågan att lyssna
  • Det blir nog inget…

4.1. Politiken: Den svenska modellen

  • Staten ger makt till de anställda
  • Modellen och arbetsmarknaden
  • Den svenska modellens utveckling
  • Värnen mot marknaden
  • Politik för full sysselsättning
  • Arbetsmarknadspolitik mot utslagning
  • A-kassan ett löneskyddet
  • LAS skyddar mot konkurrens mellan arbetstagare
  • Kollektivavtalet stoppar lönekonkurrens

4.2. Politiken: Tillväxt

  • Tillväxten och jobben
  • Alla älskar tillväxt
  • Tillväxt till varje pris
  • Ibland växer det ogräs
  • Bildspel med kommentarer om tillväxt

5.1. Jobben: Arbetslöshet

  • När utbudet är större än efterfrågan
  • Arbetslösheten fortfarande hög
  • För fattiga för att arbeta
  • Arbetslösa är ekonomins drivankare
  • Hög styrränta och låg arbetslöshet
  • Starka fackliga a-kassor
  • För låg efterfrågan!
  • I prispressarfabriken
  • Missvisande siffror om ungdomsarbetslöshet
  • Från kolera till pest,  krönika

5.2. Jobben: Full sysselsättning

  • Rädda jobb eller rädda människor?
  • Finanspolitik för fler jobb
  • Ökad sysselsättning, inte sänkt arbetslöshet
  • Bra jobb eller fler i jobb?
  • Tillväxten och jobben
  • Full sysselsättning
  • Politik för sysselsättning

5.3. Jobben: Bemanning

  • Inhyrning – ett dragspel i konjunkturen
  • - Vi vill ha likabehandling, säger branschen
  • Bemanningsanställda får betala
  • Bemanning och LOs organisationsplan

6.1. Rövarna i LO:skogen

  • Solidarisk rövarpolitik
  • Med vem ska man röva
  • Vem är vem i skogen?
  • Lika eller olika pris
  • Urban Snarstuckne skapar osämja
  • Fryntlig kräver endräkt!
  • Tycke i skogen?
  • Stefan Oprate lämnar LOskogen
  • Fredriks segermiddag
  • Fredriks gästabud

6.2. Mer om rövarna

  • Mona Talfagra gästar
  • Herrarna och den stora trätan
  • Rövarna och brudloppet
  • Dräparätt och stor sten

 

Tillbaka till ETTAN…