Material – bildspel

Tillväxt

Det här bildspelet med kommentarer kan användas när man vill förklara tillväxtens orsaker och möjligheter.

Kommentarerna finns som en av artiklarna i tema 001 Tillväxt.

Hämta bildspelet om tillväxt.

Om de fem värnen, sju bilder

Full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög arbetslöshetskassa, ett starkt anställningsskydd och rikstäckande kollektivavtal är löntagarnas fem värn mot marknadskrafterna. Här finns en pdf  om de fem värnen, som går bra att kan använda till exempel i en studiecirkel om arbetsmarknaden. Ladda upp pdf-filen och kör som bildspel.

Hämta bildspelet De  fem värnen

- Om angreppet på värnen, sju bilder

Den borgerliga politiken går ut på att riva värnen. Det gamla angreppet mot värnen riktade sig främst mot kollektivavtalet och anställningsskyddet. Det nya angreppet riktar sig även på att öka utbudet av billig arbetskraft, skära ner arbetsmarknadsutbildningen och försämra arbetslöshetskassan. Här finns en pdf-fil om arbetsgivarnas gamla och nya angrepp på värnen.

Hämta bildspelet Angreppet

Titel
Material – bildspel
Innehåll
Tillväxten Det här bildspelet med kommentarer kan användas när man vill förklara tillväxtens orsaker och möjligheter. <a href=”http://arbetetsmarknad.se/wp-content/uploads/2011/11/111123-bildspel-tillvaxt-pdf.pdf”>Hämta bildspelet om tillväxt.</a> Hämta kommentarena till bildspelet om tillväxt.