Mat - Rädda jobb - UL

Rädda jobb eller rädda människor?

När företaget lägger på en mindre ort ned kan det kännas som att hela orten lägger ned. Skatteinkomsterna minskar dramatiskt, folk flyttar och de sociala problemen blir påtagliga . Fackföreningsrörelsens svar på frågan om det är jobb eller människor som ska räddas är att det är människor som ska räddas, inte jobb.

→ Läs mer

Finanspolitik för fler jobb

Finanspolitiken är politikernas verktyg för att styra den ekonomiska utvecklingen. Det naturliga målet för finanspolitiken är att försöka stabilisera produktion och sysselsättning

→ Läs mer

Ökad sysselsättning, inte sänkt arbetslöshet

Alla talar om jobben. Den politiska diskussionen om jobben handlar oftast om att öka sysselsättningen, mer sällan om att minska arbetslösheten. Den fackliga diskussionen handlar om att minska arbetslösheten, mer sällan om att öka sysselsättningen. Har politiken och facket olika mål och i så fall varför?

→ Läs mer

Bra jobb eller fler i jobb?

Det behövs fler som arbetar i Sverige. Samtidigt finns det många som står utanför arbetskraften. Frågan är vad som bör göras. Ska man sänka lönerna för de enkla jobben, eller ska man satsa på fler högproduktiva jobb?

→ Läs mer

Tillväxten och jobben

Tillväxt uppnås när summan av det som produceras i ett land växer. Ett lands ekonomi kan bara växa på två sätt, antingen genom att ett större värde skapas per timma eller genom fler arbetade timmar. Ett högre värde per arbetad timma kan uppnås antingen genom att man blir bättre på att göra samma sak eller genom att man byter produktion.

→ Läs mer

Full sysselsättning - finns det?

Det politiker, ekonomer och fackföreningsrörelsen kallar för full sysselsättning betyder inte att alla som vill har jobb. Arbetslöshet finns alltid, även när det är brist på folk. Ävne nä det råder full sysselsättning. Men varför ska människor tvingas vara arbetslösa? Betyder arbetslöshet att man inte behövs?

→ Läs mer

Politik för sysselsättning

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har hittills haft två syften. Det ena syftet med arbetsmarknadspolitiken är att det ska finnas kompetenta arbetssökande till alla lediga jobb. Det andra syftet är att ge stöd åt dem som har svårt att finna jobb som passar.

→ Läs mer