midsommarst-3sp

Staten ger makt till de anställda

* Politik för full sysselsättning
* Arbetsmarknadspolitik mot    utslagning
* A-kassan, ett löneskydd
* LAS, skydd mot ondtycke
* Kollektivavtalet mot    lönekonkurrens
* Generell välfärd för oberoende

I Sverige ger staten tydliga ramar för parterna på arbetsmarknaden att komma överens om löner och arbetsvillkor. I den svenska modellen är staten inte neutral mellan arbete och kapital, utan stöder löntagarna så att parterna på arbetsmarknaden blir mer jämbördiga.

→ Läs mer

Modellen och arbetsmarknaden!

Förhandlingarna om nya löner och villkor har stora likheter i de flesta av västvärldens länder. Men samtidigt finns det några omständigheter som är, om inte unika, så i alla fall specifika för hur priset på arbete bestäms i Sverige, hur förhandlingarna om nya kollektivavtal går till.

→ Läs mer

Den svenska modellens utveckling

Många tror att modellen är borta och att samhället förändrats i grunden. Facket har en bild av att de har förlorat makt och position.  Men vad är det de har förlorat, frågar historikern Anders L Johansson.

→ Läs mer

Värnen mot marknaden

I alla länder är det fackliga löftet ständigt hotat på marknaden.I alla moderna länder har arbetstagarna kämpat till sig regler och system för att minska riskerna för konkurrens på arbetsmarknaden. Dessa regler och system är värn mot marknadskrafterna.

→ Läs mer

Politik för full sysselsättning

Det första värnet mot marknadskrafterna är en politik för full sysselsättning. Det skapar balans mellan tillgång och efterfrågan på arbete på marknaden. Den ekonomiska politiken inriktas då på att hålla uppe efterfrågan på varor och tjänster, och därmed på arbete.

→ Läs mer

Arbetsmarknadspolitik mot utslagning

Det andra värnet mot marknaden är arbetsmarknadspolitiken. Den tar bort en del av överskottet av arbetskraft från marknaden och minskar obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbete. Den som är i åtgärder för att få ett jobb hotar inte det fackliga löftet.

→ Läs mer

A-kassan ett löneskydd

Det tredje värnet mot marknaden är arbetslöshetskassan. På arbetsmarknaden är a-kassan en viktig del i lönebildningen och fackets lönepolitik. Det ska inte löna sig för arbetsgivaren att byta från en anställd till en arbetslös löntagare.

→ Läs mer

LAS skyddar mot konkurrens mellan arbetstagare

Det fjärde värnet mot marknaden är lagen om anställningsskydd, LAS. Lagen hindrar arbetsgivaren från att byta ut en löntagare och ta in en annan som är billigare till samma jobb. Därför är LAS en viktig del i det lönepolitiska skyddet.

→ Läs mer

Kollektivavtalet stoppar lönekonkurrens

Det femte värnet mot marknaden är kollektivavtalet. Det hindrar att en arbetsplats tvingas acceptera sämre löner och villkor. Kollektivavtalet innebär att löntagarna kan ge och låna styrka av varandra för att alla inom en bransch ska uppnå likartade villkor. Därmed förhindras konkurrens mellan dem.

→ Läs mer