Go home ådalen 720p

Två perspektiv på EU

EU kan betraktas på två sätt. Antingen ser man det som ett ”arbetstagarnas och politikernas EU” eller som ett ”företagens och marknadens EU”. De båda synsätten konkurrerar och samverkar med varandra.

Väljer man att betrakta EU som ett ”arbetstagarnas och politikernas EU” blir det instrument för att utveckla en politisk motvikt till globalisering och internationalisering av kapitalet.

→ Läs mer

EU - i vems intresse

Bara med en kritisk analys av EU:s funktion i fördrag, institutioner och beslut som kampen om makten över denna nya stat kan vinnas av Europas medborgare. Arbetarrörelsen måste stödja de som vågar kritisera, som är beredda att ta kostnaden. Framgång kan bara vinnas genom motstånd, nu som då!

→ Läs mer

Stryper EU Europas folk?

Den ekonomiska krisen inom euro-området försöker de flesta regeringar bota med en hård åtstramningspolitik. Men när staterna sparar så minskar medborgarnas inkomster och konsumtion samt företagens investeringar och risken är stor att situationen blir bara etter värre.

→ Läs mer

Den nya arbetsmarknaden inom EU

De grundläggande reglerna på arbetsmarknaden i Sverige förändrades radikalt när landet blev EU-medlem 1994. Sveriges löntagare ingår numera i en gemensam europeisk arbetsmarknad med alla andra EU-medborgare.

→ Läs mer

Lavalmålet pressar priset på arbete

Det är snart sju år sedan ett lettisktägt bolag fick i uppdrag att bygga om en kasern i Vaxholm. Priset skulle pressas genom lägre löner. Svenskt Näringsliv ville pröva möjligheterna att använda billigare arbetskraft genom EUs regler om fri rörlighet för tjänster. Det är det Lavalfrågan ytterst handlar om - priset på arbete.

→ Läs mer

EU-krisen och lönerna

I massmedia framstår orsakerna till krisen i Grekland mest som en fråga om lättja och fiffel. Den grekiska statskassan tycks ha hanterats som en korvkiosk. För grekerna verkar livets siesta ta vid i 50-årsåldern. När resten av Europa arbetar flitigt sitter greken på stranden med en paraplydrink. Något av detta är sant. Annat är falskt. Men ingen rök utan eld.

→ Läs mer

Ordlista om Lavalmålet och EU

Det är inte alltid enkelt att ta del av det som skrivs och sägs om EU. Där experter och tyckare pratar med varandra växer ett eget språk fram. För att underlätta finns här en ordlista som förhoppningsvis gör det lite enklare att förstå det som sägs och skrivs om Lavalmålet och EU.

→ Läs mer