En fråga om makt

August Strindberg skrev "liten katekes för underklassen". Ett kraftfullt angrepp på överhetens språk och institutioner.

→ Läs mer

Liten ordlista för arbetslivet

Begrunda ordens betydelse. Ordlistan innehåller exempel på vanliga ord där betydelsen är oklar och tolkningen  är starkt påolitiksk

→ Läs mer

"Alla är kunder"

Alla kan vara överens om att det är helt avgörande för verksamheten att kunderna är nöjda. Annars kommer de att sluta betala för varor och tjänster och verksamheten måste läggas ner.

→ Läs mer

"Alla måste vara flexibla"

Om ledningens tes om ökad flexibilitet som något nödvändigt också betyder att anpassningen ska ske på ledningens villkor, då har tanken om flexibilitet blivit en tydlig maktfråga.

→ Läs mer

"Alla är individer"

Självklart är alla individer med drömmar och förhoppningar om ett bättre liv och en ljusare framtid. Problemet är att möjligheterna att nå något bättre sägs stå i konflikt med gemensamma intressen som finns mellan löntagare.

→ Läs mer

"Alla är medarbetare"

Förr såg ledningen olika på arbetare och tjänsteman. Men inte nu längre. Nu ska alla ses som medarbetare.  Men det finns tecken på att arbetsgivarna i verkligheten inte vill ha rättvisa avtal mellan arbetare och tjänstemän.

→ Läs mer

"Alla måste ta ansvar"

Betydelsen av varje anställds engagemang och lojalitet har ökat starkt. Vad varje anställd gör har idag mycket större betydelse för helhetsresultatet.

→ Läs mer

"Alla måste utveckla sin kompetens"

Det är ingen tillfällighet att nästan alla arbetsgivare bytt orden yrke och yrkesutbildning till kompetenser och kompetensutveckling.

→ Läs mer

"Allt går så fort"

Det sägs ofta att utvecklingen av teknik, produktion och arbete går i rasande fart. Orsaken till detta står inte att finna i verkligheten utan i ledningens strävan att skapa ett utrymme för de egna tolkningarna.

→ Läs mer

Maktens legitimitet

Vem ska bestämma om vad och varför? Frågan om maktens legitimitet är tusenårig.År 1513 skrev Machiavelli skriften Fursten - aktuell än idag.

→ Läs mer