“Alla är individer”

En del storföretag vill inte längre ha kollektivavtal, varken på arbetsplatsnivå eller för hela branscher. Det man vill ha i stället är avtal som inte innehåller något annat än fredsplikt.

Moderna avtal innehåller inte löner, inte ersättningar, inte arbetstider eller något annat. Det skulle innebära att varje anställd skulle förhandla om sin lön och arbetstid och andra villkor. Då blir det den anställde och hans chef som bestämmer vad som ska gälla.

Chefen ska sätta lön

Det kallas i böckerna för att ”chefen ska sätta lön”. Lönen kan sänkas när det går dåligt eller den anställde inte klarat jobbet så bra och höjas när det går bra och chefen är nöjd. Självklart är alla individer med drömmar och förhoppningar om ett bättre liv och en ljusare framtid. Problemet är att möjligheterna att nå något bättre sägs stå i konflikt med gemensamma intressen som finns mellan löntagare.

Om arbetsgivarnas offensiv lyckas kommer de gemensamma rikstäckande avtalen att försvagas och många års arbete med att organisera löntagarnas intressen i landet att rivas sönder.

Tema 1.2. En fråga om makt