“Alla måste ta ansvar”

Betydelsen av varje anställds engagemang och lojalitet har ökat starkt. Vad varje anställd gör har idag mycket större betydelse för helhetsresultatet.

Då måste varje anställd ta ett ökat ansvar för sitt eget handlande, sitt eget arbete men också för arbetskamraternas arbete och handlande på arbetsplatsen.

Ordet ansvar är ett gammalt svenskt ord som består av de båda orddelarna an- och -svar. An- betyder till- och begreppet ansvar är därför starkt kopplat till rätten att ställa någon till svars. Ansvar betyder rätten för någon att korrigera och ”straffa” någon annan för det som är fel, utan att detta på något sätt ska upp- fattas av de anställda som något negativt eller felaktigt. Det måste vara naturligt att ta ansvar och bli ställd till svars.

Ansvar betyder “att ställa till svars”

Problemet för löntagarna är att begreppet ansvar för dem är starkt kopplat till befogenhet och rätten att fatta beslut. Det man inte kan bestämma över, det kan man heller inte ta ansvar för. Dessutom blir ordet ansvar i ledningens tolkning samma som att löntagarna ska acceptera arbetsledningens rätt att besluta om vad som är rätt och vad som är fel.

Ett ensidigt tal om ansvar förstärker ledningens ställning och legitimerar dess makt.

Tema 1.2. En fråga om makt