Material

1. Bildspel

 

Om tillväxt

Det här bildspelet med kommentarer kan användas när man vill förklara tillväxtens orsaker och möjligheter. Kommentarerna finns som en av artiklarna i tema Tillväxt.

* Ett bildspel om tillväxt.

 

Om de fem värnen

Full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög arbetslöshetskassa, ett starkt anställningsskydd och rikstäckande kollektivavtal är löntagarnas fem värn mot marknadskrafterna. Här finns en pdf  om de fem värnen, som går bra att kan använda till exempel i en studiecirkel om arbetsmarknaden. Ladda upp pdf-filen och kör som bildspel.

* Bildspel om de fem värnen

 

Om angreppet på värnen

Den borgerliga politiken går ut på att riva värnen. Det gamla angreppet mot värnen riktade sig främst mot kollektivavtalet och anställningsskyddet. Det nya angreppet riktar sig även på att öka utbudet av billig arbetskraft, skära ner arbetsmarknadsutbildningen och försämra arbetslöshetskassan. Här finns en pdf-fil om arbetsgivarnas gamla och nya angrepp på värnen.

* Bildspel om angreppet på värnen, sju bilder


2. Teckningar av Ulf Lundkvist

 

 

 

 

* Hämta Ulfs teckningar

3. Förklarande grafik

 

 

 

Här finns alla grafikbilder

 

 

4. Historiska artiklar

Här finns artiklar att om viktiga händelser i arbetarrörelsens historia.

* Artikel om Ådalen 1931

* Artikel om attentatet mot Amalthea 1908