001-Tillvaxt2-3 sp

Tillväxten och jobben

Tillväxt uppnås när summan av det som produceras i ett land växer. Ett lands ekonomi kan bara växa på två sätt, antingen genom att ett större värde skapas per timma eller genom fler arbetade timmar.

→ Läs mer

Alla älskar tillväxt

Få ord är så omtyckta i det politiska samtalet som tillväxt eller ökad tillväxt. Men tillväxtbegreppet också kritiserats för att det mäter nyttigheter och onyttigheter lika. Det är ett vackert ord. Det skapar bilden av ett samhälle som en blomma eller ett barn och som växer i harmoni med naturen.

→ Läs mer

Tillväxt till varje pris

Tid till annan har tillväxtbegreppet kritiserats som att det mäter nyttigheter och onyttigheter som om de vore lika mycket värda. Kritiken har riktats främst mot två områden, miljön och klimatet. Några förordar nolltillväxt som en väg till ett mer miljövänligt samhälle.

→ Läs mer

Ibland växer det ogräs

Tillväxt är ett bra ord. Det är enkelt. Det är ett mått på hur samhället utvecklas, hur ekonomin som helhet ökar från år till år. Men tillväxt är också ett farligt ord. Det samlar allt under en hatt och döljer det som är svårare men viktigare att förstå. Och ibland blir det helt fel.

→ Läs mer

Bildspel om tillväxt

Tillväxt är nästan alla överens om är bra. Men vad betyder egentligen ordet tillväxt i ekonomin, vad är det som orsakar tillväxt och vad kan den användas till?Här finns ett bildspel om tillväxt med kommentarer för den som vill föklara hur tillväxtens orsaker och möjligheter.

→ Läs mer