31-fanor-3sp

De eviga kraven från arbetsgivare och fackföreningar

De eviga kraven

Att sia om framtiden är svårt. Men i avtalsrörelse efter avtalsrörelse återkommer samma krav från arbetsgivare och fackföreningar. Arbetets Marknad berättar om sex ständiga krav,  tre från arbetsgivarna och tre från fackföreningarna.

Varje avtalsrörelse startar på samma sätt. Men under de senaste avtalsrörelserna har arbetsgivarna  blivit tydliga i vad de vill även om det finns skillnader även hos dem. Mest långtgående i sina krav på förändringar i kollektivavtalen de senaste tio åren har Almega varit med Teknikföretagen tassande tätt efter.

→ Läs mer

Ökade reallöner

Det första fackliga kravet är alltid, i alla avtalsrörelser, höjda löner. Under senare år har det förändrats, eller förtydligast till Ökade reallöner. Ibland ställs kravet på Ökade reallöner till alla.

→ Läs mer

Fler fasta jobb

Ett tredje fackligt krav är fler fasta jobb. Visstidsanställningar och bemanningsföretag är två centrala delar i företagens strategi för precisionsbemanning. För många anställda betyder det otrygghet i anställningen samt  osäkerhet om arbetstiderna och om inkomsten.

→ Läs mer

Mer till de som har lite

De fackliga organisationerna inom LO har alltid haft någon form av satsning på de lägst avlönade. I de senaste avtalsrörelserna var det i form av en satsning på kvinnodominerade branscher. Men arbetsgivarnas motstånd mot mer till dem som tjänar minst har ökat kraftigt.

 

→ Läs mer

Professor om låglönesatsningar

Det är inte vanligt att forskare försöker skriva om lönepolitik.  Orsaken är enkel, arbetsgivarna och fackföreningarna anser att det är deras eget revir. Johan Stennek, professor i nationalekonomi i Göteborg gör ett lovvärt försök.

→ Läs mer