arbetslösa i kö

När utbudet är större än efterfrågan

Arbetslösheten ökar utbudet av arbetskraft, den håller tillbaka lönekrav och den försvagar löntagarna som grupp i samhället. Full sysselsättning ökar löntagarnas möjligheter att få goda löner och anställningsvillkor.

→ Läs mer

Arbetslösheten fortfarande hög

Under de senaste årtiondena har den ekonomiska politiken i Europa lagts om till att i första hand bekämpa inflationen. Arbetslösheten har hamnat på höga nivåer i så gott som alla europeiska länder.

→ Läs mer

För fattiga för att arbeta

Det är inte troligt, att alla som med gillande upprepar talet om att vi måste spara och därför inte kan skaffa arbete åt de arbetslösa, har gjort klart för sig vad deras ståndpunkt innebär." 

Ernst Wigforss 1932

→ Läs mer

Arbetslösa är ekonomins drivankare

De arbetslösas väl är i den politiska ordning som råder i västvärlden underordnad statskassans väl och kravet på låg inflation. Arbetslösa tvingas till att tjäna som drivankare i ekonomin idag för att minska risken för att priser och löner ska öka segla iväg i övermorgon!

→ Läs mer

När styrräntan är hög är arbetslösheten låg

Arbetslöshet och ränta

→ Läs mer

Starka fackliga a-kassor

Arbetslöshetsförsäkringen har betydelse för lönebildningen och är en viktig förutsättning för
att lönerna inte ska bli än mer ojämlika än de är idag.

→ Läs mer

För låg efterfrågan!

Den höga arbetslösheten beror på en för låg efterfrågan i hela västvärlden. Den låga efterfrågan har två olika orsaker. Den ena är osäkerheten som människor känner inför framtiden.  Den andra är en ny ekonomisk politik i hela västvärlden.

→ Läs mer

I prispressarfabriken

Genom att driva de arbetslösa hårt är tanken att det krävs färre arbetslösa, utan att priset på arbete stiger över taket i ekonomin. De som är strukturellt arbetslösa är således inte arbetslösa, de har arbete med att bekämpa inflationen, de jobbar i prispressarfabriken.

→ Läs mer

Missvisande siffror grund för politiken

Ungdomsarbetslösheten står på dagordningen i den här lågkonjunkturen, liksom i tidigare lågkonjunkturer. Alla partier är överens om att den är alldeles för hög, skyhög, och att det krävs krafttag. Tittar man närmare på den officiella statistiken som är tillgänglig för alla visar det sig att de skyhöga sifforna är missvisande.

→ Läs mer